211081118 Kurz - Strategie a taktika laboratorního monitorování lékové léčby (drug monitoring)

14. 5. 2008
Určeno pro lékaře klinické biochemie, pracovníky laboratorního komplementu, internisty a klinické farmakology.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 600,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., englis@ftn.cz

program zveřejněn


Program

Stanovení provozně-ekonomických předpokladů pro postupnou realizaci DM v OKB ("marketing" pravděpodobných požadavků podle rozsahu a struktury zdravotnického zařízení, odhad nákladové rentability DM, analýza nároků na přístrojové, prostorové a personální zajištění). DM antiepileptik, digitalis, antiarytmik, chloramfenikolu, cyklosporinu, tacrolimu, sirolimu. Přístupy k hodnocení nálezů, spolupráce s klinickými pracovišti.

 • 9 h.
  Zahájení
  prof. Engliš
 • 9-12
  Marketing potřeby DM (drug monitoring) na úrovni zdravotnického zařízení, minimální (vhodné) spektrum metod při začátku, volba technického zajištění, personální nároky, zakotvení DM v provozu OKB.
  Volba metod pro jednotlivé analyty, preanalytické požadavky, referenční rozmezí, systém kontroly kvality.

  dr. Tesfaye
 • 13-14
  Nejčastější problémy a chyby imunoanalytických metod
  dr. Maláková
 • 14-16
  Indikace a interpretace hladin léků z aspektu klinického farmakologa
  prof. Perlík
 • 16 h.
  Zakončení
  prof. Engliš

Vloženo: 9.1.2008

Zpět


česky | english