211016 Kurz - Taktika indikací a optimalizace hodnocení vyšetřování acidobazických poruch

28.11.2007

Určeno pro lékaře z oborů nefrologie, anesteziologie a resuscitace, dětské lékařství a vnitřní lékařství a pro pracovníky laboratorního komplementu.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 800,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., englis@ftn.cz 
a doc. MUDr. Š. Alušík, CSc., prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. V. Teplan, DrSc., doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.


Program:

Současná koncepce acidobazické homestázy, nejčastější příčiny a typy poruch, volba preanalytických postupů vyšetření, interpretace výsledků vyšetření v intencích používané Astrupovy koncepce, kvantitativní hodnocení metabolické komponenty acidobazických poruch podle Stewarta a Fencla. Rozbor vybraných kazuistik. Ve spolupráci se subkatedrou nefrologie a katedrami anesteziologie a resuscitace, pediatrie a vnitřního lékařství.

 • 9 h.
  Zahájení 
  prof. Engliš
 • 9-11 
  Vývoj a současný pohled na problematiku acidobazického metabolismu 
  prof. Engliš, prof. Jabor
 • 11-12 
  Softwarové hodnocení poruch metabolické komponenty acidobazického metabolismu 
  prof. Engliš, prof. Matoušovic dr. Kubáč
 • 13-16 
  Rozbor kazuistik 
  dr. Kubáč, prof. Engliš
 • 16 h. 
  Zakončení 
  prof. Engliš

Vloženo: 17.9.2007

Zpět


česky | english