211007 Kurz - Neaterotrombotická poškození myokardu

17.10.2007 - 18.10.2007

Určeno pro lékaře z oborů vnitřního lékařství, anesteziologie a resuscitace, kardiologie a kardiochirurgie a pro pracovníky laboratorního komplementu.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 1000,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., englis@ftn.cz  
a doc. MUDr. Š. Alušík, CSc., prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. V. Staněk, CSc., prof. MUDr. J. Pirk, DrSc.


Program:

1. den
Etiopatogeneze poškození myokardu při koronárním spazmu, vysoké koncentraci prozánětlivých buněčných mediátorů, akutní a chronické zátěži z přepětí (strain) kardiomyocytu, traumatech, endogenním a exogenním toxickém poškození, neurohumorální léze myokardu, mikrocirkulační ischémie, lékové poškození, iatrogenní poškození při intervenčních a kardiochirurgických zákrocích. Taktika a volba vyšetření.

2. den
Novinky v patofyziologii systému renin-angiotenzin. Role zánětu při vývoji cévních změn. Vztah mezi rozvojem zánětu, dyslipoproteinémií a poruchou krevního tlaku. Role adipokinů. Proapoptotické a antiapoptotické vlivy, příčiny remodelace kardiovaskulárního systému. Základní terapeutické přístupy k léčbě dyslipoproteinémií a v jednotlivých fázích srdečního selhání. Pořádáno ve spolupráci s katedrami vnitřního lékařství, anesteziologie a resuscitace a subkatedrou kardiologie a kardiovaskulární chirurgie. Výběrový kurz v přípravě k atestaci z klinické biochemie.

Vloženo: 2.9.2007

Zpět


česky | english