211005 Specializační kurz v klinické biochemii - 6. analytická část

12.11.2007 - 16.11.2007

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc.; petr.stern@vfn.cz


PDF ke stažení Příloha [100.96 KB]

 

Pondělí 12.11.2007 

 • 7.50       Zahájení kurzu (doc. Štern)
 • 8-9         Struktura nukleových kyselin a organizace lidského genomu (ing. Bóday)
 • 9-11       Struktura genu a jeho exprese, mutace a jejich klasifikace (ing. Bóday)
 • 11-12     Typy dědičnosti (Mendelovská a nemendelovská dědičnost) (ing. Bóday)
 • 13-14     Molekulárně genetický základ dědičnosti (ing. Bóday)
 • 14-15     Molekulárně genetická diagnostika – přímá a nepřímá MG dg (ing. Bóday)
 • 15-16     Izolace nukleových kyselin (ing. Bóday)

Úterý 13.11.2007

 • 8-10      Polymerázová řetězová reakce - PCR a její využití při detekci známých, populačně frekventovaných mutací a polymorfizmů (PCR/RFLP, ARMS ASO, RT PCR, …) (ing. Bóday)
 • 10-11   Separace nukleových kyselin a blotovací metody (ing. Bóday)
 • 11-12   Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (SSCP, DGGE, TGGE, HD, HRM) (ing. Bóday)
 • 13-14   Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (sekvenování) a vazebná analýza (RFLP, VNTR, STR, STS) (ing. Bóday)
 • 14-15   Detekce a kvantifikace nukleových kyselin (ing. Bóday)
 • 15-16   Interpretace výsledků (ing. Bóday)

Středa 14.11.2007

 • 8-9      Charakterizace interakce antigen-protilátka (dr. Rozprimová)
 • 9-10    Úskalí imunoanalytických stanovení (dr. Rozprimová)
 • 10-11  Úvod do laboratorní imunologie (dr. Lochman)
 • 11-12  Standardizace imunologických vyšetření, kontrolní systémy (dr. Lochman)
 • 13-17  Struktury a funkce imunitního systému, principy fungování (prof. Krejsek)

Čtvrtek 15.11.2007

 • 8-11     Autoimunita a imunopatologie, stavy imunitní nedostatečnosti (prof. Krejsek)
 • 11-12   Metody detekce antigenů a protilátek (dr. Král)
 • 13-14   Průtoková cytometrie, klinické využití (dr. Král)
 • 14-16   Indikace a interpretace imunologických vyšetření (dr. Král)

Pátek 16.11.2007

 • 9-12    HLA systém, imunogenetika (dr. Mrázek)
 • 12.10  Zakončení kurzu (doc. Štern) 

Vloženo: 15.9.2007

Zpět


česky | english