211002 Specializační kurz v klinické biochemii - 5. analytická část

10.9.2007 - 14.9.2007

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc.; petr.stern@vfn.cz


Program: 

Kmenové buňky krvetvorby, anémie, hematologické analyzátory, hemostáza, antitrombotická léčba, anomálie červené, bílé a destičkové řady, hodnocení nátěrů periferní krve, základy morfologie, stanovení železa. Imunohematologie erytrocytů, leukocytů a trombocytů; systémy krevních skupin, HLA systém, klinická hematologie, DNA techniky. Cytologie likvoru a likvorové proteiny, izoelektrická fokusace a diagnostika RS, vyšetření u pacienta v akutním stavu.

Vloženo: 30.8.2007

Zpět


česky | english