211003 Specializační kurz v klinické biochemii - 7. lékařská část

1.10. – 5.10.2007 

Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. A. Jabor, CSc.; antonin.jabor@ikem.cz  


PROGRAM: 

Pondělí 1.10.2007

09:00 – 12:00
Zahájení kurzu
Přehled statistických postupů pro medicínské aplikace
prof. Jabor

13:00 – 14:00
Test
ing. Vávrová

14:00 – 16:00
Vitaminy, stopové prvky
Stopové prvky – klasifikace, charakteristika, role v metabolismu, klinická signifikance, toxicita, metody stanovení. Vitamíny – klasifikace, role v metabolismu, význam „antioxidačních vitamínů“ pro eliminaci volných radikálů, metody stanovení.
ing. Vávrová

Úterý 2.10.2007

09:00 – 12:00
Analýzy nukleových kyselin
Metody real-time PCR, kvantitativní PCR, sekvenování a další typy speciálních MB analýz, kontrola kvality.
doc. Beránek

13:00 – 14:00
Drogově závislý pacient
MUDr. Randák

Středa 3.10.2007

09:00 – 16:00
Bude doplněno

Čtvrtek, 4.10.2007

09:00 – 12:00
Léky I a II
Základní farmakokinetické pojmy: absorpce, clearance, biologická dostupnost, ustálený stav, poločas eliminace, eliminační konstanta, terapeutické rozmezí. Jednokompartmentový model. Kinetika nultého a prvního řádu. Farmakokinetické monitorování terapie. Význam hlavních monitorovaných léků: teofylin, digoxin, antiarytmika, aminoglykosidy, cytostatika.
prof. Jabor

13:00 – 16:00
Analytická instrumentace a hodnocení přístrojů
Přehled základních přístrojů v oblasti imunochemie a biochemie pro laboratoř. Hodnocené parametry přístrojů a kriteria výběru přístroje pro laboratoře.
ing. Šprongl

Pátek 5.10.2007

09:00 – 15:00
Základy statistiky I.
Principy statistických postupů používaných zejména v metrologii, validaci metod a kontrole kvality. Základy počtu pravděpodobnosti. Typy rozdělení. Lordův test, Dixonův test. Chyby (systematická náhodná, další typy chyb). T-test, F-test, Regresní analýza. Demingova regrese. Regrese Passing – Bablokova. Rozdílový graf podle Altmana a Blanda. Korelační koeficient.
ing. Šprongl

Vloženo: 30.8.2007

Zpět


česky | english