Spolupráce Sponzoři České společnosti klinické biochemie

Kategorie 1: Sponzor ČSKB
Kategorie 2: Hlavní sponzor ČSKB
Kategorie 3: Generální sponzor ČSKB

Finanční zdroje získané ze sponzorství budou využity k následujícím činnostem:

 • Dotace odborného časopisu ČSKB „Klinická biochemie a metabolismus“
 • Nákup odborné literatury
 • Financování odborných akcí Společnosti
 • Dotace cen vyhlášených Společností
 • Členské příspěvky ČSKB za členství v IFCC
 • Udržování webových stránek Společnosti

Pravidla pro rok 2008 - schváleno výborem ČSKB dne 29.11.2007

Kategorie 1:

Sponzor ČSKB

(příspěvek 15 000,- Kč na jeden rok)

 • Bezplatná reklama na jednodenních pracovních dnech formou viditelně umístěného loga a s možností distribuce firemních materiálů
 • sponzorství zveřejněno na stránce společnosti

Kategorie 2:

Hlavní sponzor ČSKB

(příspěvek 50 000,- Kč)

 • Možnost instalace stánku do 4m2 na dvou jednodenních akcích ČSKB mimo Lékařský dům
 • 10 minutová prezentace na 1 akci ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou přednášky svého vyzvaného řečníka)
 • Na webové stránce společnosti odkaz na seznam hlavních sponzorů
 • jeden pracovník firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastník bez poplatku
 • Sleva 10% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu
 • Sleva 5% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu
 • sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus

Kategorie 3:

Generální sponzor ČSKB

(příspěvek 100 000,- Kč)

 •   Možnost instalace stánku do 6m2 na všech akcích ČSKB mimo Lékařský dům
 • 10 minutová prezentace na 2 akcích ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou přednášky svého vyzvaného řečníka)
 • Na webové stránce společnosti odkaz na seznam generálních sponzorů s propojením na webové stránky sponzora
 • dva pracovníci firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastníci bez poplatku
 • Sleva 20% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu přednost ve volbě atraktivního času prezentace)
 • Sleva 10% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu přednost ve volbě výstavního místa)
 • sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus

Způsob platby a přípravu smlouvy je nutno projednat prosřednictvím předsedy nebo pokladníka na jednání výboru.

Využití poskytnutých sponzorských příspěvků se řídí platnými pravidly hospodaření ČLS JEP, konzultace sponzorů s pokladníkem ČSKB je možná kdykoli s pokladníkem společnosti.

zpět na stránku Sponzoři...

česky | english