Spolupráce Mezinárodní instituce

  IFCC - International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC) je celosvětová organizace sdružující odborné společnosti zabývající se laboratorními obory. Do činnosti IFCC je zapojeno 83 odborných společností v jednotlivých zemích včetně ČSKB a některé nadnárodní organizace.

http://www.ifcc.org  

 EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

V červnu 2007 došlo ke spojení dvou evropských organizací, sdružujících společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny. Spojením FESCC – Federation of European Societies of Clinical Chemistry a EC4 – European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vznikla nová organizace, a to EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, kde je ČSKB členem. 
http://www.efcclm.org

JCTLM - Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine

Mezinárodní organizace pracující jako smíšená komise pro návaznost v laboratorní medicíně. Cílem JCTLM je podpořit dosažení srovnatelnosti a standardnosti výsledků měření v laboratorní medicíně v zájmu naplnění požadavků směrnice Evropské komise 98/79/EC (EC IVDD). Komise pracuje ve dvou skupinách:

  • Pracovní skupina 1. Referenční materiály a referenční postupy poskytuje přehledy, seznamy, charakteristiky a literární informace o všech existujících referenčních materiálech a metodách. Je a bude sledován a uveřejňován jejich další vývoj. Příslušné informace jsou čas od času uvolňovány pro potřebu národních odborných společností.
  • Pracovní skupina 2. Poskytuje seznam, náplň činnosti, data o akreditaci existujících referenční laboratoří

http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/declaration.html  

Lab Tests Online

Česká společnost klinické biochemie se připojila k projektu Lab Tests Online. Na projektu se podílí i Česká asociace výrobců a distributorů in vitro diagnostik (CZEDMA); jeho cílem je seznámit srozumitelným způsobem širokou veřejnost s významem laboratorních testů za pomoci odborníků v laboratorní medicíně. 
http://www.labtestsonline.cz  

česky | english