ČSKB MUDr. Vlastimil Dyrhon


2.6.1933–12.4.2006

19. dubna 2006 jsme se naposledy rozloučili s primářem MUDr. Vlastimilem Dyrhonem z Oddělení klinické biochemie Nemocnice v Rokycanech. Dovolte mi, abych na Vlastu zavzpomínal jako jeho kolega a přítel. Patřil do generace klinických biochemiků, kteří stáli u rozvoje oboru, kteří si uvědomovali její nezpochybnitelný klinický rozměr a kterým medicína byla medicínou a ničím jiným, ačkoli se velmi dobře vyznal - podobně jako celá jeho generace - i v analytické stránce oboru.

Maturoval v roce 1951 na klasickém gymnáziu v Plzni, takže latina zůstala jedním z jeho koníčků (pamatuji si jeho brilantní vystoupení v Lékařském domě při oslavách životního jubilea mého učitele, prim. MUDr. Bedřicha Nejedlého – celý latinský gratulační projev byl uveden půvabným překladem jména jubilanta do latiny). S červeným diplomem ukončil studium na Lékařské fakultě UK v Plzni v roce 1957 a po promoci nastoupil na interní oddělení nové otevřené rokycanské nemocnice, které zůstal věrný po celý svůj život. Během práce na interně i jako pozdější ředitel NsP Rokycany pomáhal vzniku samostatného oddělení klinické biochemie, které od roku 1970 vedl jako primář.

Podobně jako Nejedlý i Vlastimil Dyrhon stavěl péči o pacienty na první místo své práce, klinickou povahu oboru promítal do každodenního provozu laboratoře. Navíc jako organizátor ovlivnil zdravotnictví v regionu a několik let působil ve vedení rokycanské nemocnice. Organizační talent uplatnil například při rozvoji vzorového projektu rychlé lékařské pomoci, který Ministerstvo zdravotnictví uplatnilo v celostátní směrnici k organizaci tohoto druhu lékařské péče. Spolupracoval s Československým červeným křížem, učil dobrovolné sestry a přednášel profesionálním zdravotníkům, přenášel novinky v laboratorní diagnostice do praxe, v době nástupu výpočetní techniky rychle rozpoznal její význam, pomáhal rozvíjet obor klinické biochemie v regionu a vyznal se i v oblastech medicíně vzdálených.

Zpráva o jeho smrti zaskočila všechny z nás, kteří jsme ho měli rádi. Připravované ocenění „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ může nový výbor ČSKB udělit pouze in memoriam. MUDr. Vlastimil Dyrhon zůstane už jen v našich vzpomínkách.

Antonín Jabor
česky | english