ČSKB MUDr. Vladimír Brodan, CSc.


28.6.1934 -11.9.1985

Primáře Brodana jsem poznal někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Protože jsem po promoci pronikal do tajů biochemie a fyziologie vrcholových sportovců a v té době se rodila zátěžová medicína, nebylo asi povolanějšího člověka v této oblasti medicíny ke konzultacím. Navštěvoval jsem jej v IKEMU, na tehdejším pavilonu lékařské elektroniky a snažil se od tohoto moudrého a nesmírně vzdělaného člověka získat co nejvíce z jeho širokého záběru. Fascinovala mě v té době jeho práce o mikrocyklech koncentrace glukózy v plazmě, poslouchat jeho zanícený výklad o fourrierovských transformacích bylo potěšením. V otázkách stresu, hormonálních regulací zátěže, metabolismu a acidobazické rovnováhy, nutriční podpory a čisté fyziologické biochemie neměl myslím u nás konkurenci.

Bohužel rok 1968 se podepsal i na dalším osudu Dr. Brodana. V sedmdesátých letech se již situace v Krči pro něho stávala natolik neúnosnou, že v podstatě ztrácel podmínky pro jakoukoli práci a byl donucen své mateřské pracoviště opustit. Když vzniklo nad ragbyovým hřištěm na Císařce specializované výzkumné pracoviště pro vrcholový sport, našel zde Dr. Brodan své nové působiště. A zde jsem také měl možnost se s ním příležitostně setkat i pracovně. Obklopil se vynikajícími spolupracovníky, měl naplánovány experimenty, které by zátěžovou medicínu posunuly hodně daleko. Svou práci nedokončil. Seděli jsme spolu před jeho poslední přednáškou v Olomouci u oběda a při pivu, a nemohl jsem pochopit jeho nervozitu. Přednašeč rutinér že by měl trému před banální přednáškou na běžném pracovním dnu? Zemřel uprostřed přednášky, uprostřed nedokončené věty. Jeho smrt pak posloužila těm, kterým se velmi hodilo hovořit o dopingu v souvislosti s jeho jménem. Vím zcela jistě, jak to vše tenkrát bylo, jak vysoký byl Vladimírův morální a křesťanský kredit. Udělení čestného členství v ČSKB je také vzpomínkou na člověka, který by měl být ještě mezi námi. Čest jeho památce.

Antonín Jabor

Poznámka
Medline sumárně uvádí 203 publikací, ve kterých je Vladimír Brodan prvním autorem nebo spoluautorem. Podle tématiky je někdy jasné, že prvním autorem byl de facto. De iure musel jeho práci podepsat jako první jeho kolega, aby vůbec mohla vyjít tiskem. Berme tedy uvedené údaje s rezervou, taková byla doba.

Časopis Brodan jako první autor Brodan jako spoluautor
Int. J. Clin. Pharmacol Ther Toxicol. 1
Endocrinol Exp. 1
Časopis lékařů českých 25 39
Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol 2 4
Z. Arztl. Fortbild. (Jena) 1
Vnitřní lékařství 7
Act. Nerv. Super 2 11
Cor. Vasa. 3
Horm. Metab. Res. 2
Czech. Med. 3
Physiol. Bohemoslov. 6 3
Česká gastroenterologická výživa 16 14
Acta Univ. Carol. 1 4
Sborník lékařský 3 6
Nutr. Metab. 2 2
Basic. Res. Cardiol. 1
Acta. Hepatogastroenterol 2 1
Vopr. Pitan. 1
Česká fyziologie 1 3
Experientia 2
Bratislavské lékařské listy 1 1
Rev. Czech. Med. 7 6
Fyziatrický revmatologický věstník 1
Comput. Biol. Med. 1
Digestion 1
Clin. Sci. Mol. Med. 1
Česká gynekologie 1
Acta. Biol. Med. Ger. 1 1
Int. Z. Angew. Physiol. 2
Acta. Hepatosplenol. 1
Z. Gesamte. Exp. Med. 1
Int. Z. Klin. Pharmakol. Ther. Toxicol. 1
Nutr. Dieta Eur. Rev. Nutr. Diet. 1
Praktický lékař 1
J. Sports Med. Phys. Fitness. 1
Klin. Wochenschr. 1

Antonín Jabor, Jana Sedláková
česky | english