ČSKB Václav Jagoš


14.8.1923 - 10.7.2001

V roce 1948 nastoupil do centrální laboratoře liberecké nemocnice, kde se stal jejím vedoucím laborantem. V šedesátých letech se z této laboratoře postupně odštěpily jednotlivé klinické laboratorní obory. Václav Jagoš zůstal věrný klinické biochemii, která byla jeho koníčkem a celoživotní prací. Patřil mezi zakládající členy Sekce biochemických laborantů, byl autorem mnoha zlepšovacích návrhů na pracovišti a zavedl velkou paletu biochemických vyšetřovacích metod v době, kdy nebyly ještě žádné automatické analyzátory. Aktivně se zúčastňoval jak celostátních konferencí, tak i krajských a ústavních seminářů. V roce 1981 získal celostátní ocenění klinické biochemie za vyšetřovací metodu stanovení plazmatického železa nitrózo-R-solí, která byla publikována. Byl obětavým spolupořadatelem dvou celostátních konferencí biochemických laborantů a to 25. a 35. BIOLABu, které se konaly v r. 1988 a 1998 v Liberci.

Ve funkci vedoucího laboranta pracoval až do března roku 1986. Za tu dobu vychoval řadu velmi dobrých biochemických laborantek, které dodnes využívají mnoha jeho praktických zkušeností. Plný životní svěžesti a neustálého zájmu o klinickou biochemii pracoval na OKB Nemocnice Liberec až do srpna r. 1998 do svých 75 let. Pak náhle a nečekaně přišla dlouhá nemoc, se kterou statečně bojoval celé tři roky, než opustil naše řady.

Dne 10. července 2001 ve věku nedožitých 78 let po dlouhé nemoci dotlouklo předobré srdce našeho dlouholetého kolegy a čestného člena ČSKB JEP pana Václava Jagoše. Oboru klinické biochemie se věnoval celý svůj život.

Čest jeho památce!

Zdena Rychnovská
předsedkyně Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP

česky | english