ČSKB prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc.Profesor na Ústave preventívnej a klinickej medicíny - Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave.

Profesor vnútorného lekárstva, Ph.D., DrSc. so zameraním na nefrológiu a klinickú farmakológiu. V ostatných rokoch sa orientuje na problematiku primárnej až sekundárnej prevencie v klinickej praxi aj vo výskume.

Špeciálne oblasti záujmu a odbornosti:
V oblasti výskumu sa jeho záujem sústredil na včasné metabolické prejavy chorôb obličiek, hypertenzie a aterosklerózy. V poslednej dobe sa sústredil na výskum inzulínovej rezistencie ako včasného prejavu aterosklerózy, resp. diabetes mellitus typ 2. Na reprezentatívnom súbore pacientov s hypertenziou vyhodnotil súčasnými epidemiologickýmií postupmi výskyt inzulínovej rezistencie u pacientov s hypertenziou. Vykonal a riadil viaceré klinické sledovania s novými progresívnymi liečivami.

Ďalšie aktivity:
Je členom viacerých medzinárodných medicínskych spoločností, predsedom a členom domácich lekárskych spoločností a v súčasnej dobe je prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Reprezentuje ju v medzinárodných spoločnostiach (World Medical Association, European Forum of Medical Associations, UEMS a ďalšie). Je spoluorganizátorom Centre of Excellence EU na UPKM.

Členstvo v redakčných radách a publikácie:
Bol a je členom redakčných rád medzinárodných časopisov, publikoval vyše 400 odborných a vedeckých prác a bol citovaný v časopiseckej a medzinárodnej monografickej literatúre >1000 krát.

11.9.2005 převzal na VII. celostátním sjezdu ČSKB čestné členství této společnosti
česky | english