ČSKB MUDr. Petr Kocna, CSc.

Čestné členství ČSKB - MUDr. Petr Kocna, CSc.

MUDr. Petr Kocna, CSc. je vedoucím Gastroenterologické laboratoře Centrálních výzkumných laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho celoživotním vědeckým zájmem je především biochemická a funkční diagnostika gluténové enteropatie a poruch exokrinní funkce slinivky břišní. Je popularizátorem screeningového vyšetřování přítomnosti krve ve stolici, v současnosti je odborným garantem externí kontroly kvality pro kvantitativní imunochemické metody stanovení hemoglobinu ve stolici.

Vede přednášky pro pregraduální i postgraduální studenty 1.LF UK, FPBT VŠCHT a kurzy IPVZ a odborných společností ČLS JEP. Je členem několika českých a československých odborných společností se zaměřením na chemii a zdravotnickou informatiku, dále členem mezinárodní pracovní skupiny SIGN - Stable Isotopes in Gastroenterology and Nutrition, čtyři roky zastupoval naši odbornou společnost v pracovní skupině IFCC - Working Group on Distance Education, v letech 2008 - 2010 byl předsedou výboru IFCC C-ECD (Committee on Education and Curriculum Development), 2009 - 2010 členem pracovní skupiny IFCC - CPD Internet & Distance Learning (WG-IDL), od roku 2012 je členem IFCC komise pro Internet a e-Learning (C-IeL) a rovněž korespondujícím členem IFCC komise pro Distance Learning (C-DL). Petr ve volném čase rád a dobře fotografuje přírodu.

MUDr. Petr Kocna. CSc. patří mezi významné osobnosti našeho oboru a udělení čestného členství ČSKB ČLS JEP je výrazem poděkování a uznání jeho práci pro českou klinickou biochemii.

Milan Dastych

česky | english