ČSKB RNDr. Petr Breinek


*1943

Narozen: 3. 7. 1943 v Brně. 

Již během studií pracoval jako pomocný vědecký pracovník v Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV v Brně, přírodovědeckou fakultu UJEP (nyní MU) v Brně, specializace chemie-fyzika, ukončil v roce 1965. Spojil prakticky celý pracovní život s klinickou biochemií, protože od roku 1966 až dosud pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Z dalších milníků jeho odborného života tvořilo absolvování studijního pobytu na I.ústavu lékařské chemie UK v Praze (separace a detekce izoenzymů) v roce 1967, postgraduální studium na přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU) v Brně (specializace biochemie) v roce 1975 a rigorózní zkouška na přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU) v Brně v roce 1976. Od roku 1974 je na svém mateřském pracovišti Oddělení klinické biochemie vedoucím úseku, v letech 1992-2002 vedoucím Oddělení klinické biochemie ve FN u sv.Anny v Brně a od roku 2002 až dosud zástupcem primáře pro klinickou biochemii na Oddělení klinického komplementu ve FN u sv. Anny v Brně. 

Pro své vynikající odborné a lidské vlastnosti byl Dr. Breinek od roku 1972 člen odborné skupiny v oboru klinická biochemie při MZ ČR, od roku 1975 člen výboru Komise biochemické a toxikologické analytiky při ČLS, sekce klinická biochemie, 1979 člen poradního sboru krajského odborníka pro obor klinická biochemie, v roce 1983 byl jmenován členem odborné skupiny pro obor klinická biochemie,imunologie a nukleární medicína při MZ ČR a v letech 1983-85 byl členem odborné skupiny enzymy a organika při Standardizační komisi MZ ČR pro obor klinická biochemie. V roce 1991 byl jmenován posuzovatelem grantů a grantových přihlášek MZSV ČR. V roce 1994 byl zvolen do výboru ČSKB ČLS JEP, kde od roku 2002 pracuje v revizní komisi. Ve vlastní nemocnici působil v letech 1998-2002 jako předseda klinické rady. Od roku 1993 je recenzentem a členem širšího redakčního kolektivu časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Od 1966 člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB), od roku 1995 člen American Association for Clinical Chemistry (AACC). V roce 2003 mu bylo uděleno čestné členství v ČSKB. 

Pedagogická činnost Dr. Breinka je bohatá, je dobrým a výkonným učitelem. Učil prakticky od počátku své odborné kariéry jako externí učitel na Střední zdravotnické škole v Brně, je externím přednášejícím a členem zkušební komise Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků (IDVPZ) v Brně, katedra zdravotních laborantů, od roku 1984 je členem zkušební komise ILF Praha při zkouškách ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví JOPZ, na počátku osmdesátých let a dále od roku 2001 přednáší jako externí učitel na přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU) v Brně.
 
Dr. Breinek je autorem nebo spoluautorem 44 publikací, 138 přednášek, četných kapitol ve 3 učebnicích a 1 patentu. Podílel se jako spoluřešitel několika grantových projektů IGA MZ ČR, výzkumných úkolů a klinických studií. Oblast odborného zájmu představují enzymy a izoenzymy, lipidy a lipoproteiny, standardizace a unifikace metod, automatizace a informatika, laboratorní management. 

Výbor ČSKB udělil dr. Breinkovi čestné členství, předáno při příležitosti konání VI.Celostátního sjezdu ČSKB v říjnu 2003.


česky | english