ČSKB Prof. Michael Neumaier

Čestné členství ČSKB - Prof. Michael Neumaier

Prof. Michael Neumaier je předsedou DGKL a vedoucím Vědecké rady Referenzinstitut für Bioanalytik Bonn jako zařízení patřícího společnosti DGKL. Je zde též supervizorem moderních kontrolních cyklů molekulární biologie. Těchto cyklů se v současnosti zúčastňuje dlouhodobě několik desítek klinických laboratoří z ČR. Jako vedoucí vědecké rady RfB Bonn spolupracuje dlouhodobě i s organizátory programu externího hodnocení kvality České republiky; organizace RfB Bonn je strategickým partnerem českého programu EHK SEKK. V posledních letech patří prof. Neumaier k hlavním organizátorům výročních kongresů DGKL (zejména těch v Mannheimu/Heidelbergu, kde pracovně působí), na jejichž programu se často aktivně účastní i pracovníci české laboratorní medicíny. Jeho činnost má velký podíl na rozvoji a autoritě české laboratorní medicíny, ČSKB a zejména oblastí molekulární biologie a onkologické diagnostiky, tedy oborů, patřících k nejprogresivnějším částem moderní medicíny.

Milan Dastych

česky | english