ČSKB Mgr. Martina Bunešová

Narodila se 30.8.1963 v Českých Budějovicích.

Maturovala na Střední zdravotní škole, obor zdravotní laborant, v Českých Budějovicích v roce 1982.

V klinických laboratořích pracovala od roku 1986, s malou přestávkou v roce 1990, kdy zkusila mikrobiologii, vždy v klinické biochemii (mikrobiologie ji nezaujala podle vlastních slov pro její tenkrát nekonečné hodnoty TAT).

Začínala v Krajské nemocnici v Českých Budějovicích. Od roku 2003 je vrchní laborantkou na ÚKBP Fakultní nemocnice v Motole.

Atestaci, kterou završila svá pomaturitní studia, složila v roce 1998 a v roce 2000 přidala absolutorium specializace v managementu zdravotnictví.

Bakalářské studium na LF UK úspěšně zakončila v roce 2007 a byla promována jako Bc. O dva roky později skončila pokračující magisterské studium na FHS University Karlovy a získala titul Mgr.

V laborantské sekci výboru ČSKB začala pracovat v roce 2003. Od roku 2004 zastávala funkci místopředsedkyně a od roku 2010 působí jako předsedkyně jeho laborantské sekce.

Je hluboce milující matka dvou zdárných synů. Jiřiho (promoval v roce 2010 na ČVUT) a Josefa, zvaného Pepino (studenta českobudějovického gymnázia).

Její dominantní vlastností je neumdlévající a dnes už málo vídaná pracovitost, která vždy chce směřovat k cíli a prospěchu druhých, a která se zdá být nevyléčitelnou. Její zájem o pacienty je dnes už málo vídaný a po cíleném dotazu se podezření, že mezi její vzory patří Florence Nightinghalová, plně potvrdilo. Tvrdohlavost, pocházející z rodových genů těch, kdo několik generací pracovali na úrodností neoplývajícím pošumavském gruntu (ještě dnes umí zacházet s kosou jako rodilá selka), spojená s dychtivostí poznávat a s respektem k vědění je typická pro Martinu. Naprostá oddanost přátelství a smutek z lidské životní povrchnosti jsou zárukou, že tato žena nikdy neustrne v pohodlných vodách povrchnosti.

Mezi její zájmy patří poznávání cizích krajů o nestandardní hloubce intenzity (pořádková služba v Pentagonu by si možná vzpomněla). Miluje moře a strašně ráda se občas vypraví na koncert do Rudolfina nebo na divadelní představení.

Věnuje se pilně vzdělávání. Píše články, působí jako pedagog a často přednáší. Starost o osud a zdraví pacientů a vynikající pracovní kontakty se zdravotními sestrami orientují její odborné zájmy nejvíce k preanalytické fázi laboratorních vyšetření a k perzonalistice.

Vzhledem k jejímu věku a životnímu elánu doufáme, že se budeme s jejími aktivitami setkávat ještě řadu let.

česky | english