ČSKB Marta Šedinová


29.7.1944-28.10.2003

Žádný nekrolog se nepíše snadno, některé jsou však zvláště bolestivé. V úterý 28. října 2003 zemřela po vážné nemoci paní Marta Šedinová, vedoucí laborantka OKB nemocnice v Českém Krumlově, čestná členka České společnosti klinické biochemie, mnohaletá členka výboru a předsedkyně výboru Sekce zdravotních laborantů ČSKB. Byla předsedkyní výboru Sekce v dobách turbulentních a v dobách, kdy laborantská sekce vlastně vznikala jako součást Společnosti klinické biochemie. Má nemalou zásluhu na tom, že zdravotní laborantky zůstaly členkami naší odborné společnosti - nešlo jí totiž o její funkci, ale o to, aby obor vzkvétal jako celek, jehož nedílnou součástí jsou i zdravotní laboranti. Zvládla to s nadhledem a elegancí sobě vlastní. Stíhala práci ve výboru, boj o postavení zdravotních laborantek na Ministerstvu, organizaci BIOLABů, pomáhala při tvorbě kalkulačních listů, prosadila přítomnost členů výboru Sekce u závěrečných zkoušek pomaturitního studia, vedla tým laborantek na vlastním pracovišti a byla pravou rukou primáře, účastnila se všech odborných akcí. Ti z Vás, kteří někdy byli v Českém Krumlově, ji nemohli nepotkat na kulturních akcích všeho druhu. Péči o maminku a dům zvládala zřejmě levou rukou. Záhadou mi zůstává to, jak přitom všem zvládala být vždy veselá, dobrá duše všech setkání, přátelská a účastná, ale vždy lidská a usměvavá. Smála se i před pár dny, kdy jsem s ní naposledy mluvil a její optimismus mi připadal neuvěřitelný.

Česká společnost klinické biochemie ocenila Martu Šedinovou čestným členstvím a větší ocenění odborná společnost vlastně nemá. Její spolupracovníci ji jistě oceňovali v denním životě a v práci. Oceňme ji všichni teď alespoň vzpomínkou na člověka, který kolem sebe šířil radost a úsměv, člověka, který žil pro ostatní. Nebude nám chybět jen její úsměv, bude nám chybět Marta Šedinová.

Jménem výboru ČSKB
Vladimír Palička
česky | english