ČSKB Pharm.Dr. Jiří Skalický


*1954

Narozen: 3.8. 1954 v Ústí nad Orlicí

Zaměstnán: primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Krajská nemocnice Pardubice

Curriculum:
1973 - absolvent Gymnasia v Přelouči (přírodovědné zaměření)
1978 - absolvent Farmaceutické fakulty UK, Hradec Králové
1978 - dosud, OKB, Nemocnice Pardubice
1985 - pověření vedením OKB
1991 - jmenování do funkce primáře

1981 - státní rigorózní zkoušky (farmacie, toxikologie) - doktorát v oboru klinická farmacie
1982 - atestace I.stupně (farmaceutická analytika)
1990 - atestace II.stupně (biochemická a toxikologická analytika)

1993 - podíl na založení a náplni bakalářského a magisterského studia - „Klinická chemie a biologie“ a „Analýza biologických materiálů“ na Universitě Pardubice.
  • výuka „ Klinické biochemie“ na katedře biologických a biochemických věd FCHT, Universita Pardubice
  • výuka předmětu „Biochemie“, bakalářské studium: všeobecná sestra a porodní asistentka (od r.2002), Ústav zdravotnických studií, Universita Pardubice

Člen ČSKB, AACC
  • 1994 - 2002 - člen výboru ČSKB (v období 1998 – 2002 pokladník)
  • 1991 - dosud - zakladatel a odpovědný redaktor bulletinu FONS (letos vychází již 15.ročník)
  • 1993 - 1997 - významný podíl na organizaci prvních celostátních sjezdů ČSKB (po vzniku ČR)
  • 1993 - dosud - člen organizačního výboru sympozií klinické biochemie FONS
  • Člen redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus
Autor (spoluautor) 14-ti publikací (články) a 38 sdělení (postery, přednášky) zejména z problematiky rizikových faktorů aterosklerózy a oxidačního stresu

Člen akreditační komise MZ ČR pro laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví (r. 2005)

Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru „Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví“ (r. 2005)

Předseda zdravotní komise Rady města a člen Rady města Pardubice (od r. 1998)

11. 9. 2005 převzal na VII. celostátním sjezdu ČSKB v Olomouci čestné členství této společnosti
česky | english