ČSKB Jana Farkačová

V roce 1967 absolvovala obor zdravotní laborant na Střední zdravotnické škole v Praze 1 Alšovo nábřeží. Po maturitě nastoupila jako zdravotní laborantka na OKBH v psychiatrické léčebně v Praze 8-Bohnicích. V letech 1980-1982 vystudovala specializační studium v oboru klinická biochemie a následně, v roce 1989, funkční kurz Organizace řízení. Po několika letech práce na OKBH převzala povinnosti vedoucí laborantky a setrvala na původním pracovišti do roku 1991, následně přešla jako laborantka specialistka na OKB do VFN v Praze. Tady zastávala v letech 1999 - 2001 funkci vedoucí laborantky a od roku 2001 pak funkci vrchní laborantky Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze. V r.2012 ukončila tuto činnost a zůstala pracovat na částečný úvazek.
Ve VFN se podílela nejen na práci v laboratoři, zapojila se i do zajišťování praktického provozu fakultní nemocnice a to z pozice poradkyně hlavní sestry pro nelékařská povolání a kvalitu VFN pro laboratorní obory. Jako garant a školitel studentů specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie se věnovala dalším generacím zdravotních laborantů. Této činnosti se věnuje i v současné době. Aktivně pracuje v profesní organizaci ČAS – sekci zdravotní laborant a je dlouholetou členkou ČSKB ČLS JEP.
Po světě chodí s úsměvem a rozdává sílu nám všem, kteří s ní přicházíme do kontaktu. Rádi se stavíme na kafíčko, kdy Jana spustí stavidla své výřečnosti. Jsou to chvíle, kdy zapomene na práci, na trampoty a vypráví o dcerkách, vnučce a vnukovi a rozcházíme se s přesvědčením, že vše, co nás v životě potká a nezabije je proto, abychom byli posíleni.

Martina Bunešová
česky | english