ČSKB Bc. Jana Blažková

Paní Bc. Jana Blažková se narodila v Hradci Králové a tomuto regionu zůstává věrná. Prošla typem vzdělání, který mapuje současný stav v profesním vzdělávání ve zdravotnictví v České republice.
V r. 1983 složila maturitní zkoušku na střední zdravotnické škole v Hradci Králové – obor zdravotní laborant a v r. 1993 úspěšně ukončila pomaturitní specializační vzdělání v oboru klinická biochemie. Své vzdělání prohloubila studiem na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, které v oboru zdravotnická bioanalytika zakončila státní závěrečnou zkouškou a promocí v r. 2007.
V letech 1999 – 2005 pracovala na pozici úsekové laborantky v Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice HK a následně, od r.2005, pracuje jako vedoucí laborantka.
Jana se s nemírnou pílí věnuje nejen svým pracovním povinnostem, které na ÚKBD nejsou malé, ale svoji energii vkládá i do přednáškové činnosti a spolupráce na odborných studiích a gratech. Biolab 2010, který proběhl v Hradci Králové, dal vyniknout nejen jejím organizačním schopnostem, ale i jejímu umění spolupráce, a to na všech úrovních.
Jana se spolupodílí na vzdělávání nastupující generace zdravotních laborantů a to i dnes, v době, kdy vzdělávání u vzdělavatelů ne vždy je na prvním místě. Vždy je povzbuzující setkání s kolegyní, která dokáže oddělit „zrno od plev“ a věnovat se s plnou silou oblastem své profese byť s nejistotou úspěchu avšak s jistotou, že odměnou nebude ani sláva ani ekonomický přínos, ale „pouze“ pocit z dobře vykonané práce.
Svoji energii získává v rodině. Manžel, syn a dcera jsou pro ni radostí a zdrojem optimismu. Společně se věnují cestování, zajímají se o výtvarné umění a volné chvilky tráví s dobrou knihou.

Martina Bunešová
česky | english