ČSKB MUDr. Jan Buryška


*1934

Narozen: 23. července 1934 v Brně

Studia:
Klasické gymnázium v Brně (1944-1948)
Francouzské gymnázium v Brně (1948-1952)
Lékařská fakulta MU v Brně (1952-1958)
Atestace z vnitřního lékařství (1961)
Atestace z laboratorních vyšetřovacích metod (1964) - později atestace II. stupně z klinické biochemie

Přehled zaměstnání:
Sekundární lékař II. interního oddělení Městské nemocnice v Ostravě (1958-1965)
Ústavní transfúzní lékař (1961-1980)
Primář centrální laboratoře v Městské nemocnici v Ostravě (1965-1980), od roku 1973 oddělení klinické biochemie s hematologickým úsekem a trvale polovičním úvazkem sekundární lékař II. int. odd.
Vedoucí poradny pro hyperlipoproteinemie (1978-dosud)
Primář oddělení klinické biochemie (1980-dosud)

Členství v odborných společnostech a spolcích:
Česká společnost vnitřního lékařství
Česká společnost klínické biochemie (člen výboru v letech 1990-1998)
Spolek lékařů v Ostravě (t.č. člen výboru)
American Association of Clin. Chemistry
Česká společnost pro aterosklerózu
Člen redakční rady časopisu „Klinická biochemie a metabolismus"

Pracovní zaměření a pedagogická činnost:
Kromě problematiky týkající se metabolismu lipidů a dyslipidemií, ve kterých se stal špičkou české medicíny se zabýval i otázkou mineralogických postupů analýzy močových kamenů (především IČ spektroskopií) a otázkami vyšetřování metabolických příčin urolithiázy. I v této oblasti položil základy pro rozvoj problematiky a stal se školitelem mnoha dalších odborníků a referenčním pracovištěm. V uvedených oblastech přednášel, publikoval a to zejména v domácích časopisech. Účastnil se několika mezinárodních kongresů (klinická biochemie a ateroskleróza) a pravidelně aktivně přispíval k odborným aktivitám na domácích forech.

Publikováno ve sborníku „Pokroky v klinické biochemii“ IV. Celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie, Hradec Králové, 1999
česky | english