ČSKB RNDr. Ivan Bilyk

*1939

Narozen: 20.7.1939 v Praze

Vzdělání:
po ukončení základní povinné školní docházky vyučen lučebníkem ve dvouletém učebním poměru v učilišti VCHZ Pardubice-Rybitví. Po vyučení nastoupil do n.p. Léčiva Praha, kde pracoval do roku 1960. Při zaměstnání absolvoval 11-ti letou střední školu pro pracující, ukončenou maturitou. V roce 1960 přijat na Přírodovědeckou fakultu UK, obor chemie. Studia ukončil obhajobou diplomové práce a složením státní zkoušky v roce 1965.

Zaměstnání:
v roce 1965 oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici I, v Praze 2, kde byl zaměstnán do 31.1.1995.V průběhu let vykonával pracovní činnosti v různých oblastech, jako zavádění speciálních vyšetřovacích metod, interní a externí kontrola kvality laboratorní práce, vedoucí úseku rutinních metod a v posledních letech zastával funkci vedoucího analytického provozu laboratoří. Již v té době se stal celorepublikově uznávaným odborníkem. Odborné pracovní zkušenosti publikoval jako autor nebo spoluautor ve více jak třiceti odborných publikacích. V roce 1995 nastoupil u firmy DIALAB spol. s r.o., kde je zaměstnán dodnes. Zastává funkci vedoucího divize diagnostiky.

Aktivity v odborné společnosti:
v průběhu let se aktivně podílel na organizační a koncepční činnosti oboru klinické biochemie ve Standardizační komisi při poradním sboru hlavního odborníka v oboru KB při MZ ČR, v poradním sboru vedoucího Národní kontrolní a referenční laboratoře pro KB. Podílel se na odborné činnosti v rámci společnosti klinické biochemie a po dobu dvou volebních období pracoval ve výboru Společnosti KB při ČLS JEP, pro který byl mimořádným přínosem svým moudrým a racionálním přístupem. V současné době zastává funkci předsedy revizní komise SKB.

Výuka:
od roku 1968 do června 1993 působil jako externí učitel na Střední zdravotnické škole v Praze l. Krom vlastní výuky se podílel na přípravách základních pedagogických materiálů pro obor zdravotní laborant (působil v ústřední předmětové komisi zdravotního školství při MZ ČR). Rovněž se podílel na přípravě učebních textů a učebnic, je autorem doposud používané učebnice „Vybrané laboratorní metody“

Další vzdělávání:
v roce 1984 po složení rigorosní zkoušky získal titul RNDr., ve stejném roce složil předepsanou zkoušku způsobilosti práce ve zdravotnictví v metodách klinické biochemie (jedná se o zkoušku určenou pro jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví na úrovni atestace).

Ostatní aktivity:
od listopadu 1992 pracuje na vedlejší úvazek na ÚP VZP ČR v odboru revize jako revizní pracovník-nelékař pro obor klinické biochemie. Této činnosti se věnuje rovněž i v rámci společnosti revizního lékařství a v letošním roce byl zvolen do výboru společnosti revizního lékařství při ČLS JEP.

Publikováno ve sborníku „Pokroky v klinické biochemii“ IV. Celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie, Hradec Králové, 1999

česky | english