ČSKB MUDr. Bedřich Nejedlý


21.4.1927-19.4.2003

Osobní data
Narozen 21. 4. 1927 v Praze, v letech 1944 - 1945 pracuje jako laborant v petrolejce v Kralupech nad Vltavou. Maturita na kralupském gymnáziu 1946, promoce na lékařské fakultě v Praze 1952. Po krátkém pobytu v nemocnici Teplice u prim. Petříka je od července 1952 na interním oddělení nemocnice v Kladně, vedoucím lékařem laboratoře při interním oddělení se stává roku 1955. Primářem samostatného Oddělení klinické biochemie od 1.1.1956 do dubna 1989, na pracovišti zůstává jako ordinář metabolické poradny do roku 1996. Hlavní odborník ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii v letech 1967 - 1968. Nejvyšších akademických titulů, které by hravě získal v normálních a slušných společenských poměrech, nikdy nedosáhl. Byl soustředěn na klinickou biochemii, svou laboratoř a své pacienty. Odborná veřejnost ale jeho zásluhy vnímá velmi dobře. V roce 1987 se stává čestným členem Společnosti J. E. Purkyně, je nositelem Purkyňovy medaile a stříbrné medaile Slovenské lékařské společnosti.

Vnitřní prostředí
Vnitřní prostředí je základním motivem Nejedlého celoživotní práce. Jeden z rozhodujících vlivů představovala spolupráce s prim. Lemonem od roku 1967, kdy bylo jako druhé v republice založeno ARO kladenské nemocnice. V tomto období začíná přednášet o vnitřním prostředí po celém Československu. Cesta do Dánska a osobní setkání s Poulem Astrupem v Kodani a návštěva Švédska v roce 1968 byla pro Nejedlého nejen zdrojem poznatků a inspirací na řadu let, ale vznikem osobního přátelství s prof. Astrupem se stala současně i oceněním jeho schopností a úrovně československé klinické biochemie. Nejedlého lze považovat za zakladatele acidobazické školy u nás, který mě a řadu kolegů naučil acidobazické poruchy posuzovat v souvislostech nemocného pacienta jako celku. Zatímco první kniha o vnitřním prostředí je ještě orientována přece jen více na technologii acidobazické rovnováhy a na přehled základních poruch vodního a iontového hospodářství, druhé vydání je knihou klinickou, s nesmírným množstvím nových myšlenek, postřehů a interpretačních přístupů, přesahujících acidobazickou rovnováhu do širokých oblastí vnitřního prostředí a energetiky.

Organizace, standardizace, automatizace
Společně s Miroslavem Padevětem, vedoucím laborantem OKB Kladno, se řadu let zabývá organizací a ekonomií provozu, automatizací, minimalizací zdravotních rizik v laboratoři, vyvíjí řadu pomůcek pro laboratoře (automatické konstrikční pipety, průtokové kyvety, průtokové komůrky s mřížkou pro vyšetření močového sedimentu, elektroforetická zařízení a další). Je autorem Albuphanu a Glukophanu, který spolu s Padevětem a Křišťálem patentují na počátku šedesátých let. Podporuje rozvoj imunochemie, Laurellovu raketkovou imunoesej modifikuje pro tandemové stanovení dvou analytů s protichůdnou patologickou odpovědí (prealbumin, antitrypsin, transferin, orozomukoid), sní o rutinním využití dvourozměrného dělení proteinů. Nelze vyjmenovat vše, co jeho neuvěřitelně invenční povaha přinášela a navrhovala. Již samotné přijetí řady patentů a vynálezů je oceněním. Pro nás byla pondělní rána vždy ve znamení napjatého očekávání toho, co nového Nejedlý během soboty a neděle vymyslel a co to bude znamenat pro jeho spolupracovníky.

Nutriční problematika
Od sedmdesátých let se zabývá hydratací organismu za různých situací. Studuje stav hydratace vrcholových sportovců, báňských záchranářů, pracovníků v horkých provozech, dětí ve školních zařízeních, nemocných před operační zátěží. Vyvíjí iontový nápoj G30 (ve spolupráci s Doušovou) a od něj je malý krok k uplatnění modifikovaných škrobů (ve spolupráci s Kodetem). Tím obrací na řadu let pozornost k tekuté výživě, v době, kdy dostupnost komerčních přípravků z devizové oblasti byla více než omezená. Tekutou výživu buduje jako komplexní systém péče o nemocné v těžkých stavech včetně počítačové podpory při plánování výživy.

Publikační aktivity
Nejedlý hlavně přednáší a píše knihy, vydává poměrně málo časopiseckých publikací. Přednáší zajímavě, srozumitelně, ze zápalem, dokáže nadchnout. Nejen z tohoto důvodu byl jiným letošním jubilantem prof. Englišem nazýván s nadsázkou krysařem, za kterým jdou zástupy. První vydání knihy Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe vydává Avicenum v roce 1974, druhé, zcela přepracované vydání v roce 1980. Přispívá do řady monografií kapitolami o vnitřním prostředí, energetice kriticky nemocných a acidobazické rovnováze. Spolu s Tobiškou a Zahradníčkem přimějí MZ ČR ke dvěma vydáním metodického doporučení o chemickém a morfologickém vyšetření moče (cca 1982, 1985). Zájem o organizaci spolupráce s kliniky vede k myšlence třístupňového systému diagnostické spolupráce mezi laboratoří a klinikou, který je publikován ve dvou dílech nákladem OÚNZ Kladno v letech 1982, 1985. Principy tohoto systému jsou začleněny do koncepce oboru klinické biochemie, která platí ještě na přelomu tisíciletí. Zájem o nutriční podporu vede k vydání metodického doporučení KÚNZ středočeského kraje a řadě příruček o zdravé výživě, zejména v období let 1985 - 1995. Pro Nejedlého je příznačné, že není postižen nutností zajímat se o ISSN, ISBN a citační rejstříky, povinností publikovat za každou cenu a netrpí ani dalšími nešvary akademické půdy. Nejedlý hlavně sděluje, forma ho nezajímá. Má to bohužel za následek horší dohledatelnost jeho díla. Přiložený seznam proto není a nemůže být úplný, úplně chybí publikace ve sbornících sjezdů. Přehled časopiseckých publikací uvádíme pouze sumárně.

Monografie
Nejedlý, B.: Klinická biochemie acidobasické rovnováhy a péče o vnitřní prostředí v praxi. Kladno, OÚNZ 1971. 182 s.
Nejedlý, B.: Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe. Avicenum, Praha, 1974. 247 s.
Nejedlý, B.: Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe. 2. přepracované a rozšíření vydání. Avicenum, Praha, 1980. 587 s.
Nejedlý, B.: Zdravá výživa nejen pro diabetiky. 96 s. ISBN 80901968-1-0. Delta, Kladno, 1995
Nejedlý B.: Proč zdravě jíst? aneb Jak déle žít. Start, Benešov, 1997. 2814 s. ISBN 80-902005-6-7

Kapitoly v monografiích
Nejedlý, B.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Hořejší, J. et al.: Základy klinické biochemie ve vnitřním lékařství. 3. přepracované a doplněné vydání. Avicenum, Praha, 1979, s. 383 - 421
Nejedlý, B.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Hořejší, J. et al.: Základy klinické biochemie ve vnitřním lékařství. 4. přepracované a doplněné vydání. Avicenum, Praha, 1989. 724 s.
Nejedlý, B.: (hesla v lékařském repetitoriu). Lékařské repetitorium. Avicenum, Praha 1981
Nejedlý, B.: Vnitřní prostředí. In: Drábková, J. et al.: Základy anesteziologie. Avicenum, Praha 1981, s. 75 - 94
Nejedlý, B.: Energetika a vnitřní prostředí v resuscitaci. In: Drábková, J. et al.: Základy resuscitace. Avicenum, Praha 1982, s. 45 - 50
Nejedlý, B.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Klabusay, L. et al.: Vybrané kapitoly z diagnostiky a léčby závažných stavů ve vnitřním lékařství. Avicenum, Praha 1987, s. 145 - 168
Nejedlý, B. In: Respirační insuficience. 1. vydání. Dolenský et. al. Praha, Avicenum, 1989. 287 s.
Nejedlý, B., Pachl, J.: Enterální výživa. In: Königová, R. et al.: Rozsáhlé popáleninové trauma. 2. přepracované vydání. Avicenum, Praha, 1990, s. 219 - 223
Nejedlý, B., Liška, E.: Bilanční sledování. In: Königová, R. et al.: Rozsáhlé popáleninové trauma. 2. přepracované vydání. Avicenum, Praha, 1990, s. 229 - 231

Příručky
Nejedlý, B., Tobiška, J.: Základní vyšetření moče. Účelová publikace ministerstva zdravotnictví ČSR, cca 1982
Nejedlý, B., Jabor, A., Kalandra, J.: Třístupňový diagnostický systém biochemických vyšetření. II. díl. Účelová publikace OÚNZ Kladno, platné od 1.1.1983. Kladno, 1982
Nejedlý, B., Tobiška, J., Zahradníček, L.: Základní a morfologické vyšetření moče. Účelová publikace ministerstva zdravotnictví ČSR. Kladno, cca 1985
Nejedlý, B., Jabor, A.: Třístupňový systém diagnostické spolupráce s klinickou biochemií. Účelová publikace OÚNZ Kladno, Kladno, 1985
Nejedlý, B.: Kladenská nutričně definovaná tekutá výživa. KÚNZ středočeského kraje, Kladno, 1986
Nejedlý, B.: Možnosti výživy nemocných, 1989
Nejedlý, B.: Výběrové tabulky pro základní a diabetickou dietu, 1989
Nejedlý, B.: Prevence aterosklerózy a zdravá výživa. Informace pro pacienty s hyperlipoproteinémií, obezitou nebo diabetem. Kladno, 1990
 
Publikace v časopisech a ostatní
Napočítal jsem a eviduji podrobně 62 časopiseckých publikací, kde je Nejedlý uveden jako první autor, ve vysoce odborném (Čas. Lék. čes., Prakt. Lék., Biochem. clin. bohemoslov., Čes. Zdrav., Čs. Gastroent. Výž., Teor. Praxe těl. vých.) i populárním písemnictví (Vital, Regena, Výž. a Potrav., Výž. Lidu, Zdrav. Pracovnice, Zdrav. Noviny a další). Dalších 9 publikací má jako spoluautor v odborných časopisech. Vyjadřoval se k odborným tématům, komentoval problémy oboru i zdravotnictví jako celku. Přispěl kapitolami do skript Vybrané kapitoly z problematiky biochemického sledování v intenzívní péči (Stapro, Pardubice, 1990), spolupracovníky a další kolegy zaujal svým vzpomínáním (Život s klinickou biochemií. CD ROM, OKBH Nemocnice Kladno, 2001).

Antonín Jabor
česky | english