ČSKB

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Oficiální adresa ČSKB:
Česká společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Sokolská 31
120 00 Praha 2
Korespondující adresa:
Sekretariát ČSKB
Miroslava Beranová
ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel. 224962841
Fax: 224962848
e-mail: sekretariat@cskb.cz

 

Novinky 

Lab Tests Online v České republice slaví 10 let

10. října 2008 zahájila svůj provoz česká verze webového portálu www.labtestsonline.cz. Lab Tests Online byl založen AACC americkou společností klinické chemie již v roce 2001 a za prvních deset let se velmi rychle rozšířil nejen v USA, ale expandoval do celého světa.

 

 


Vloženo: 12.10.2018

Zpět

česky | english