ČSKB

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Oficiální adresa ČSKB:
Česká společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Sokolská 31
120 00 Praha 2
Korespondující adresa:
Sekretariát ČSKB
Miroslava Beranová
ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel. 224962841
Fax: 224962848
e-mail: sekretariat@cskb.cz

 

Novinky 

IFCC stipendijní pobyty

IFCC organizuje stipendijní pobyty pro mladé klinické biochemiky (lékaře i analytiky do 40 let věku). Školicí pobyty v laboratořích v různé délce (od krátké návštěvy až po roční pobyt, obvyklá doba jsou však 3 měsíce) podpoří IFCC stipendiem 1000 CHF/měsíc. V každém případě je třeba předem vytipovat laboratoř, kde se uchazeč hodlá školit, domluvit, že ho přijme a co se tam bude učit nebo na jakém se bude podílet výzkumu. Jedná se tedy o individuální domluvu mezi naší a zahraniční laboratoří, IFCC pobyt podpoří uvedeným stipendiem a úhradou letenky v ekonomické třídě.

Podrobnosti lze najít na webových stránkách IFCC:

http://www.ifcc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26


Vloženo: 10.11.2007

Zpět

česky | english