Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 1 – 10.4.2018

Místo: ÚLBLD VFN Praha
Účast: Bc. M. Berdych, Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Mgr. M. Kapustová, J. Sedláková


Program:

 1. Společné jednání obou výborů a revizní komise ČSKB
 2. Jednání výboru sekce BL ČSKB – volba předsedy výboru, místopředsedy a vědeckého sekretáře
 3. Informace ohledně Biolab 2018
 4. příprava odborných seminářů v Lékařském domě
 5. informace z ČAZL
 6. různé

ad 1)

 • poděkování členům výborů a revizní komise za práci v uplynulém volebním období (prof. Racek)
 • informace o výsledku 2. kola voleb (předsedkyně volební komise RNDr. Hložková)
 • volba předsedy výboru ČSKB – zvolen prof. Racek

ad 2)

 • Poděkování Bc. J. Blažkové a J. Sedlákové za práci v uplynulém volebním období.
 • Rozdělení úkolů:
  • Předsedkyně – M. Bunešová
  • Místopředseda – P. Coufal
  • Vědecká sekretářka – M. Kapustová
  • Členové výboru: V. Hauerová a M. Berdych

ad 3)

 • rozpočet vyrovnaný
 • doladění organizačních detailů – ve spolupráci s CBT (jmenovka, taška, certifikát)

ad 4)

 • příprava odborného semináře v Lékařském domě 3.10.2018 – téma metabolický syndrom

ad 5)

 • prezídium ČAZL připravuje články ke zviditelnění povolání zdravotního laboranta na internet
 • žádost o úpravu platových tříd pro zdravotní laboranty zaslána na MZ v prosinci 2017, zatím bez odpovědi

ad 6)

 • příští jednání výboru sekce BL před zahájením Biolabu – v neděli 27.5.2018 ve 13:00 hodin – hotel Gustav Mahler, Jihlava

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 16.4.2018

Zpět


česky | english