Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 2 - 9.4.2009

Zápis č. 2 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 9.4. 2009 v Praze

Přítomni: Bc. M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová, M. Nejedlý
Omluven: J. Chaloupka


Program:

 • Informace z jednání výboru ČSKB
 • Hodnocení pracovní konference sekce BL 19.3.2009, Hradec Králové
 • Návrh na udělení Čestného členství
 • Příprava pracovních konferenci sekce BL 16.4.2009 a 14.5.2009 v J. Hradci
 • Různé

ad.1

 • Z. Rychnovská – informace z jednání výboru ČSKB - 17.2.2009, Praha
 • M. Vémolová – informace z jednání výboru ČSKB - 17.3.2009, Praha

ad. 2

 • Bc. M. Bunešová informovala o pracovní konferenci v Hradci Králové, která byla úspěšná, s účastí cca 70 posluchačů. Za organizační zajištění výbor děkuje Bc. J. Blažkové, vedoucí laborantce ÚKBD FN Hradec Králové.

ad. 3

 • Výbor projednal a schválil návrh na dva kandidáty k udělení Čestného členství ČSKB při příležitosti konání IX. celostátního sjezd ČSKB v Praze. Výbor navrhuje paní Danu Kakrdovou a paní Janu Sedlákovou. Návrh bude zaslán předsedovi výboru ČSKB prof. MUDr. Zimovi, DrSc. k projednání ve výboru dne 29.4.2009

ad. 4

 • M. Vémolová informovala o organizaci a aktuálním stavu přípravy (včetně dopravy přednášejících) pracovního dne v Lékařském domě v Praze. Zároveň byla projednána i příprava pracovní konference sekce BL 14.5.2009 v J. Hradci. Obě vzdělávací akce jsou akreditovány jak pro zdravotní laboranty, tak pro vysokoškoláky-nelékaře.

ad. 5 

 • k organizaci pracovních konferencí: přihlášky na avizované akce budou přijímány ode dne 1 měsíc před datem konání,  zájemci budou informováni pouze v případě, že je již akce plně obsazena, 
 • program nebude zasílán – je vždy zveřejněn na webu ČSKB 

výbor navrhl a odsouhlasil blahopřání s malou a pozorností pro pana Miroslava Padevěta, k jehož životnímu jubileu se koná V. regionální konference ČSKB v Kladně 15.4.2009

Zapsala : Bc. M. Bunešová

 • příští jednání výboru: 27.5.2009, 9:30 hod., FN Na Bulovce
 • Za správnost : Z. Rychnovská

Vloženo: 20.4.2009

Zpět


česky | english