Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 1 - 13.2.2009

Zápis č. 1 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 13.2.2009 v Praze

Přítomni: Bc. M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová, J. Chaloupka
Omluven: M. Nejedlý


Program:

 • Informace z jednání výboru ČSKB
 • Zpráva o sekci ZL při ČAS
 • Plán vzdělávacích odborných akcí sekce BL na r. 2009
 • Příprava pracovních konferenci sekce BL 19.3. 09 a 16.4.2009
 • PSS u ZL – aktuální situace
 • Rezidenční místa pro ZL

ad.1

Z. Rychnovská – informace z jednání výboru ČSKB - Zpráva č.26 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 6. 1. 2009

ad. 2

M.Bunešová informovala o proběhlých volbách do výboru ZL při ČAS:

Výbor ZL při ČAS:

 • Předsedkyně:  J. Indráková
 • Místopředsedkyně: Bc. A. Skalická
 • Jednatel: Bc. M. Bunešová
 • Pokladník B. Nováková
 • členové výboru:
   J. Farkačová, S. Černá, J. Grecová
 • Revizní komise: 
  D. Frýbová (předsedkyně), N. Fojtů, V.Zadražilová

Dne 12.5.2009 se bude konat (ČAS) SestraFest na Staroměstském náměstí v Praze. Záštitu převzal Magistrát hl.města Prahy a multioborová sekce zdravotních laborantů ČAS při této příležitosti představí i laické veřejnosti svoji profesi.

ad. 3

 • Plán vzdělávacích odborných akcí sekce BL, který byl předán prof. Rackovi, místopředsedovi výboru ČSKB, bude zveřejněn v bloku biochemických laborantů na stránkách ČSKB.

ad. 4

 • M.Vémolová informovala o organizaci a aktuálním stavu přípravy (včetně dopravy přednášejících) pracovního dne v Hradci Králové (19.3. 09)
 • Úkol – příprava Pracovní konference sekce biochemických laborantů plánovaná na 16.4.2009, v Praze - lékařském domě, téma: Laboratorní diagnostika hepatitid

ad. 5

 • M. Bunešová předložila výboru aktuální stav v oblasti probíhajícího pomaturitního specializačního vzdělávání biochemických laborantů v NCO NZO – teoretické části. K dnešnímu dni jsou přijímáni ke studiu posluchači, kteří zaslali přihlášku v dubnu r. 2006.

ad. 6

M. Bunešová informovala o rozhodnutí MZ ČR, které bude pro rok 2009 a léta následující dotovat jednoho rezidenta - ZL v oborech specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie částkou 70tis. Kč, Histologie 70tis. Kč a Lékařská imunologie také částkou 70tis. Kč atd.(částka je kalkulována na 1 rezidenta a na celou dobu jeho specializačního vzdělávání). Na letošní rok je vypsáno celkem 20 míst v oboru Klinická biochemie a 10 míst v oboru Histologie a také 10 míst v oboru Lékařská imunologie.

Zapsala : Bc. M. Bunešová

Za správnost : Z. Rychnovská

Vloženo: 5.3.2009

Zpět


česky | english