Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 4 - 30.9.2008

Zápis č. 4  z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 30.9.2008 v Praze

Přítomni: Bc. M. Bunešová, J. Chaloupka, Z. Rychnovská, M. Vémolová
Omluven: M. Nejedlý


Program:

  • Informace z jednání výboru ČSKB
  • Zpráva o činnosti sekce BL za r. 2008
  • Plán vzdělávacích odborných akcí sekce BL na r. 2009
  • Vyhláška č.321/2008 Sb.
  • Formy vzdělávání zdravotních laborantů
  • Příprava pracovních konferenci sekce BL 20.10. a 6.11.2008

ad.1

Z. Rychnovská – informace z jednání výboru ČSKB ze dne 9.9.2008 – kontrola zajištění organizace symposia FONS 2008 a příprava a program členské schůze ČSKB včetně návrhů udělení cen společnosti.
K 50. výročí vzniku ČSKB byla vydána publikace – za její editaci a uspořádání bylo poděkováno prof. Průšovi a prim. Kallovi. Publikaci obdrží poštou všichni členové ČSKB a bude k dispozici i na „Slavnostním přednáškovém odpoledni“, které je konáno na počest tohoto výročí ČSKB.

ad. 2

Z. Rychnovská připravila zprávu o činnosti sekce BL za uplynulý rok. Zpráva byla předána vědecké sekretářce výboru ČSKB Ing. Vávrové pro členskou schůzi na FONSu 2008 v Pardubicích. (Příloha č. 1)

ad. 3

Plán vzdělávacích odborných akcí sekce BL byl předán prof. Rackovi, místopředsedovi výboru ČSKB pro zařazení do kalendáře akcí ČSKB – budou uspořádány čtyři jednodenní pracovní konference a jedna dvoudenní regionální konference. Případná další aktuální témata jsou vítána a plán bude aktuálně doplněn.

ad. 4

Z. Rychnovská a Bc. M. Bunešová – informovaly výbor o znění vyhlášky č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

ad. 5

Bc. M. Bunešová informovala výbor o současných formách vzdělávání zdravotních laborantů v návaznosti na vyhlášku č. 321/2008 Sb. – tato důležitá informace bude součástí programu pracovní konference sekce BL 6.11.2008 v Lékařském domě v Praze. (Příloha č. 2)

ad. 6

do programu vzdělávacích odborných akcí sekce BL na r. 2008 byla zařazena pracovní konference v Lékařském domě v Praze dne 20.10.2008 na téma „Monoklonální gamapatie a volné lehké řetězce“ – program připraven a zveřejněn na webových stránkách ČSKB, řízením pověřena Bc. M. Bunešová.
Dokončuje se příprava programu listopadové pracovní konference sekce BL v Praze na téma „Současné možnosti laboratorní diagnostiky anémií “ – program bude zveřejněn na webu.

Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská 

Vloženo: 14.11.2008

Zpět


česky | english