Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 3 - 27.6.2008

Zápis č. 3 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 27.6.2008 v Praze

Přítomni: Bc. M. Bunešová, J. Chaloupka, Z. Rychnovská, M. Vémolová
Omluven: M. Nejedlý


Program:

1. Informace z jednání výboru ČSKB
2. Hodnocení pracovního dne v Jindřichově Hradci
3. Vzdělávací program (prezidium ČAS)
4. Internetová učebna
5. Příprava plánu vzdělávacích akcí na r.2009

ad.1

Z. Rychnovská – informace z jednání výboru ČSKB, kde byl kladně hodnocen průběh 44. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2008 a vysloveno poděkování výboru Sekce BL za přípravu. Výbor Sekce BL připraví společně s doc. MUDr. Dastychem „Ohlédnutí za BIOLABem“ na webové stránky ČSKB.
Členové výboru Sekce BL jsou zváni na „Slavnostní přednáškové odpoledne“ k 50.výročí vzniku ČSKB, které se bude konat 10.10.2008 v Praze

ad. 2

Bc. M. Bunešová a M. Vémolová – podaly informace o průběhu pracovního dne Sekce BL v Jindrichově Hradci dne 22.5.08 za účasti cca 70 účastníků . Akci velice dobře organizačně zajistila vrchní laborantka OKB nemocnice v Jindřichově Hradci, paní Jitka Švecová, za což jí patří poděkování výboru Sekce BL.

ad. 3

Bc. M. Bunešová - MZ ČR pověřilo profesní organizaci ČAS zajištěním vzdělávacího programu pro zdravotnické pracovníky, nelékaře. Bližší informace viz příloha č.1

ad. 4

Z. Rychnovská – předala výboru materiály uveřejněné na webových stránkách „Učebna sestra.IN“ a to z důvodu prodiskutování a objasnění kreditního ohodnocení uváděných vzdělávacích témat. Bc. M. Bunešová již předala oficiální dotaz k rukám kreditní komise při ČAS, v současné době se čeká na písemné vyrozumění.

ad. 5

výbor projednal a navrhl následující termíny a témata vzdělávacích akcí ČSKB – sekce BL,
pro rok 2009 :

  • 19. březen 2009 – pracovní konference v Hradci Králové, zajistí Bc. Jana Blažková – téma: Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií , opakovaná akce
  • 9. duben 2009 - pracovní konference v Praze, Lékařský dům, zajistí M. Vémolová – téma: Laboratorní diagnostika hepatitid
  • 14. květen 2009 – pracovní konference v Jindřichově Hradci, zajistí J. Švecová - téma: Laboratorní diagnostika hepatitid, opakovaná akce
  • Září / říjen 2009 – pracovní konference v Brně, zajistí M. Nejedlý společně s Dr. Hložkovou – téma Vzdělávání ZL
  • 6. listopad 2009 – pracovní konference v Praze, Lékařský dům, zajistí M. Vémolová - téma: Markery zánětů
  • Prosinec 2009 - regionální konference v Karlově Studánce, zajistí A. Dostál – téma : Varia


Termíny příštích schůzí výboru biochemických laborantů ČSKB:

  • 30.9.2008 v 10:00 hod., FN Bulovka, Praha
  • 6.11. 2008 ve 14:00 hod., Lékařský dům, Praha


Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská

Vloženo: 21.8.2008

Zpět


česky | english