Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 2 - 3.6.2008

Zápis č. 2 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 1. a 3.6.2008 v Brně

Přítomni: Bc. M. Bunešová, J. Chaloupka, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová
Hosté: Ing. J. Vávrová, doc. MUDr. M. Dastych, H. Horáková, M. Šenderová


Program:

1. Stav slavnostního zahájení BIOLABu 2008
2. Odborná část BIOLABu 2. - 3.6.2008
3. Pracovní skupina pro zhodnocení nejlepších přednášek a posterů
4. Schůzka pracovní skupiny 3.6.2008

ad.1

Před zahájením BIOLABu 2008 projednal výbor Sekce BL s přizvanými hosty stav příprav slavnostního zahájení celostátního sjezdu v Obecním domě v Brně – k zajištění organizačním výborem nebyly připomínky – vše vzorně zajištěno.

ad. 2

Pro odbornou část BIOLABu v následujících dnech v kongresovém centru Voroněž byl připraven konferenční sál včetně audiovizuální techniky a její obsluhy. H. Horáková z OKBH FN Brno Bohunice zajistila malé dárečky pro všechny přednášející, které budou výborem Sekce BL po každém přednesení předány.

ad. 3

Byla stanovena pracovní skupina ve složení : Bc. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, Ing. J. Vávrová a Z. Rychnovská, která připraví návrh na vyhlášení tří nejlepších přednášek a tří nejlepších posterů, kde prvním autorem je zdravotní laborant.

ad. 4

Pracovní skupina se sešla v přestávce odborného programu druhého dne a stanovila pořadí tří nejlepších přednášek a tří nejlepších posterů – výsledky společně s oceněním budou vyhlášeny v závěru 44. celostátního sjezdu biochemických laborantů

Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská

 

Vloženo: 21.8.2008

Zpět


česky | english