Sekce biochemických laborantů ČSKB Výbor sekce

Funkce Jméno, kontakt Zodpovědnost
Předsedkyně sekce biochemických laborantů
  Mgr. Martina Bunešová, MBA
ÚLChKB 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
Tel.: 224 435 318
Fax: 224 435 320
E-mail: bunesovam@seznam.cz
 • svolává schůze výboru sekce biochemických laborantů
 • pravidelně se účastní jednání hlavního výboru ČSKB, předává informace výboru sekce biochemických laborantů
 • zodpovídá za vytvoření a plnění plánu činnosti sekce
 • pověřena spoluprací s Českou asociací sester - sekcí zdravotních laborantů
Místopředseda sekce biochemických laborantů
Petr Coufal
OKB FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Tel.: 543 183 200
Fax: 543 183 198
E-mail: petr.coufal@fnusa.cz
 • píše zápisy z jednání výboru sekce
 • v případě nepřítomnosti zastupuje předsedkyni
 • pověřen spoluprací s Českou asociací zdravotních laborantů
Vědecká sekretářka sekce biochemických laborantů
Mgr. Miloslava Kapustová
laboratoř dědičných metabolických poruch
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUC
Tel.: +420 588 443 232
E-mail: miloslava.kapustova@fnol.cz
 • spolupracuje s vědeckým sekretářem hlavního výboru ČSKB ve věci členské základny sekce biochemických laborantů
 • komunikuje s ČLS JEP při technickém zajišťování pracovních seminářů sekce biochemických laborantů v Lékařském domě
Členka výboru sekce biochemických laborantů
  Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD VFN
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 655
Mob.: 737 162 744
E-mail: veronika.hauerova@vfn.cz
 • pověřena spoluprací s vědeckým sekretářem hlavního výboru ČSKB pro vytváření a aktualizaci informací sekce biochemických laborantů na webové stránce ČSKB
 • aktivní člen Pracovní skupiny pro legislativu při ČAS
Člen výboru sekce biochemických laborantů
Bc. Martin Berdych
Aeskulab Hradec Králové
Jeronýmova 750
500 02 Hradec Králové
Mob.: 602 425 729
E-mail: berdych.martin@aeskulab.cz
 • pověřený spoluprací s pracovišti, která mají akreditaci teoretické části PSS
 • sledování trendů v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů
česky | english