Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

OBSAH 1/2018

 • Editorial
  Pár řádků o problémech a záhadách hodnocení kvality vědecké práce (B. Friedecký)
 • Hyánek J., Pehal F., Dubská L., Miková J., Gombíková L., Kubů S., Haláčková P., Feyreizel J., Táborský L.
  Těhotenská hypercholesterolemie - málo známý fenomén způsobený zvýšenou endogenní syntézou cholesterolu
 • Vrobel I., Friedecký D., Adam T.
  Analytický systém on-line extrakce na pevné fázi ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií a jeho klinické využití
 • Friedecký B., Vávrová J., Pavlíková L., Dusilová Sulková S., Palička V.
  Úvodní studie měření FGF 23 metodou LIAISON FGF 23
 • Janšáková K., Celec P., Tóthová Ľ.
  Limitácie využitia sliny ako diagnostickej tekutiny v klinickej praxi
 • Dunovská K., Klapková E., Čepová J., Průša R.
  Vitamin K a jeho význam v laboratorní medicíně
 • Kušnierová P., Bartoš V., Vavřina Z., Polok Rajska M., Loučka P., Všianský F., Zeman D., Švagera Z., Šafarčík K.
  Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
 • Dopis redakci
  Racek J., Fialová K., Rajdl D., Ženková J.: Stabilizace glukózy v krevní plazmě citrátem – pro a proti
 • Doporučení odborných společností

  • Pelikánová T., Viklický O., Rychlík I., Saudek, F., Kvapil M., Tesař V., Zima T., Racek J., Bouček P.
   Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
  • Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016

vyjde v březnu 2018


česky | english