Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

KBM – OBSAH 1/2019

 • Vaingátová S., Franeková J., Jabor A.
  Ověření referenčního rozmezí pro vyšetření parametrů štítné žlázy (TSH, fT3 a fT4) na analyzátoru DxI 800 firmy Beckman Coulter
 • Brož P., Dolejšová O., Fuchsová R., Topolčan O., Racek J., Svobodová H., Hes O., Eret V., Pecen L., Hora M., Kučera R.
  Využití Prostate Health Indexu v predikci agresivity karcinomu prostaty
 • Šálek T., Friedecký B., Budina M.
  Cystatin C – Implementace do laboratorní a klinické praxe
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Kvalita, klinická efektivita a harmonizace POCT
 • Doporučení
  Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů
vyjde v březnu 2019

česky | english