Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

OBSAH 2/2017 KBM

 • Kyselák O., Soška V., Freiberger T., Vrablík M.
 • Projekt MedPed v České republice
 • Pika T., Heřmanová Z., Flodrová P.
  Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy
 • Kušnierová P., Zeman D., Šigutová, R., Švagera Z., Zahradová L., Hájek R.
  Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření
 • Racek J., Petříková V., Rajdl D.
  Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy
 • Kubát K., Zbořil M., Semrádová M., Kaňák V
  23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  POCT a diabetes - potřeba komplexních a aktuálních informací. Dopis redakci KBM
vyjde v červnu 2017
česky | english