Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

KBM – OBSAH  2/2019

 • editorial
  B. Friedecký
  Vysoce citlivé (hs) kardiální troponiny. Pomníček velkému úsilí, které tak hned neustane.
 • Jabor A., Kubíček Z., Komrsková J., Labanczová M., Vacková T., Vaingátová S., Viczénová D., Vymětalík J., Franeková J.
  Porovnání výsledků vysoce senzitivních stanovení troponinů I (Abbott, Beckman Coulter, Siemens) a troponinu T (Roche)
 • Jakubíková I., Pelikánová T.
  Role polymorfismu rs17817449 FTO genu ve vztahu k obezitě a kompenzaci u diabetiků 1. Typu
 • Zeman M., Macášek J., Vecka M., Staňková B., Žák A.
  Elongázy mastných kyselin a jejich účast v patogeneze chorobných stavů
 • Malíčková K., Pešinová V., Kolář M., Lukáš M.
  POCT systém detekce hladin fekálního kalprotektinu při telemonitoringu pacientů s idiopatickými střevními záněty
 • Franěk T., Průša R., Fořtová M.
  Pleural exudate positive for paraprotein and free light chains as a very first sign of multiple myeloma
 • Fořtová M., Sopko B., Zemánek D., Oravec M., Klapková E. , Průša R.
  Změny močových a sérových markerů poškození ledvin u dospělých pacientů po podání kontrastní látky při angiografii
 • Polák M., Kotaška K., Plachý L., Průša R., Fořtová M.
  Vzácný pyrofosfátový močový konkrement u pětiletého chlapce s kongenitální hypofosfatázií

   

  vyjde v červnu 2019


česky | english