Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

OBSAH 4/2016 KBM

 • Editorial
 • Štern P.
  Nové trendy v imunochemii
 • Friedecký B
  Variabilita mezi šaržemi reagencií a kalibrátorů a důsledky pro verifikaci měření
 • Dobrovolná, H., Soška, V.
  Porovnání stanovení katalytické koncentrace ALP rutinní metodou ALP (Roche Diagnostics) a metodou Alkalická fosfatáza (BLW Diagnostics)
 • Šolcová L., Maisnar V., Šimková J.
  Soubor nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií v regionální laboratoři v 8-letém časovém období
 • Ambrožová J., Kratochvíla J.
  Preciznost a bias metod měření dle EP15 A3
 • Rajska M., Procházková P., Bartoníková D., Weiperova L., Loučka P., Minář J., Radina M.
  Vývoj a implementace metody stanovení volných metanefrinů v plazmě pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí pro rutinní využití v diagnostické laboratoři
 • Valášková, P., Muchová, L.
  Metabolism of bilirubin and its biological properties
 • Pokyny pro autory – aktualizováno redakční radou 12.9.2016
 • Index
vyjde v prosinci 2016

 

česky | english