Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

OBSAH 3/2018

 • Editorial
  Friedecký B.: Hvězdné hodiny a vodní tišiny. Klinická biochemie horkého dne.
 • Muravská A., Germanová A., Jáchymová M., Hájek Z., Pařízek A., Zima T., Kalousová M.
  Placentární růstový faktor u pacientek s komplikacemi v těhotenství ve třetím trimestru gravidity
 • Francová I., Hrušková Z., Malíčková K., Lahoda Brodská H., Tesař V., Zima T.
  Výhody stanovení protilátek proti myeloperoxidáze a proteináze-3 chemiluminiscenční metodou u pacientů s ANCA asociovanou vaskulitidou
 • Vávrová L., Staňková B., Rychlíková J., Žák A.
  Prohloubení oxidačního stresu u karcinomu pankreatu vlivem malnutrice
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Soudobé metody a problémy sledování glukózy u diabetiků. Dopis redakci
 • B. Friedecký, J. Kratochvíla
  Měření HbA1c přístroji POCT - výzva pro vyšší aktivitu odborníků klinické biochemie? Dopis redakci
 • Doporuceni
  Česká společnost klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) Aktualizace doporučení schválená 10. 4. 2018. Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP (SLG ČLS JEP) Aktualizace schválená 7. 5. 2018.
  Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství. Systém provádění screeningu v 1. a 2. trimestru je dán dohodou mezi laboratoří, gynekology a genetiky.

vyjde v září 2018


česky | english