Časopisy 2013 - obsah

OBSAH č. 1-2013 / CONTENTS 1-2013
OBSAH č. 2-2013 / CONTENTS 2-2013
OBSAH č. 3-2013 / CONTENTS 3-2013
OBSAH č. 4-2013 / CONTENTS 4-2013

OBSAH č. 1-2013 / CONTENTS 1-2013

Editorial
B. Friedecký: Stanovení odhadu glomerulární filtrace eGFR - vývoj pokračuje.
B. Friedecký: Estimation of glomerular filtration eGFR - development continues
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 3-5.

Abstract  Fulltext
Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Selke Krulichová I., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Buněčnost likvoru, energetické poměry v likvorovém kompartmentu a intenzita zánětlivé odpovědi v centrálním nervovém systému
Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Selke Krulichová I., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Number of cells in the cerebrospinal fluid, energy relations in the cerebrospinal fluid compartment and intensity of inflammatory response in the central nervous system
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 6-12
Abstract  Fulltext
Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Peruthová J., Sameš M.: Význam a možnosti vyšetřování
metabolismu mozku pomocí mikrodialýzy v neurointenzivní péči
Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Peruthová J., Sameš M.: Significance and possibilities to examine brain metabolism by microdialysis in neurointensive care
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 13-20
Abstract  Fulltext
Fuchsová R., Topolčan O., Klečka J., Vrzalová J., Hora M., Kučera R., Dolejšová O., Hes O.: Stanovení sérových hladin markerů v diagnostice časného karcinomu prostaty (pilotní studie)
Fuchsová R., Topolčan O., Klečka J., Vrzalová J., Hora M., Kučera R., Dolejšová O., Hes O.: Changes in serum levels of markers in early detection of prostate cancer (pilot study)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 21-24
Abstract  Fulltext
Šálek T., Moravčíková D., Humpolíček P., Tichý M., Palička V.: Prevalence míry snížení glomelurální filtrace u pacientů s monoklonální gamapatií neurčeného významu
Šálek T., Moravčíková D., Humpolíček P., Tichý M., Palička V.: The prevalence of decreased glomerular filtration rate in patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance.
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 25-29
Abstract  Fulltext
Bronský J., Mitrová K.: Nové regulační hormony mateřského mléka.
Bronský J., Mitrová K.: New regulation hormones of the breast milk.
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 30-38
Osobní zprávy / Obituary
Kratochvíla J., Palička V.: Smuteční oznámení - Prof. Dr. Hermann Wisser
Doporučení / Recommendation
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility.
Recommendation for diagnosis and therapy of thyroid gland disease for women in pregnancy and with impaired fertility
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 41-64

OBSAH č. 2-2013 / CONTENTS 2-2013

Editorial
Friedecký B., Kratochvíla J.: Identifikace a zohlednění podstatných zdrojů nejistoty jsou důležitější, než samotný způsob výpočtu
Friedecký B., Kratochvíla J.: Identification and account of significant sources of uncertainty are more important than intrinsic calculation mode
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 67 - 69
Monoklonální gamapatie v Hradci Králové již pojedenácté
11th annual meeting of Monoclonal gammopaties in Hradec Králové
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 70

Abstract Fulltext
Ščudla V., Petrová P., Lochman P., Minařík J., Pika T., Bačovský J.: Úloha ukazatelů kostního metabolismu v hodnocení myelomové kostní nemoci
Ščudla V., Petrová P., Lochman P., Minařík J., Pika T., Bačovský J.: The role of bone metabolism parameters in the assessment of myeloma bone disease
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 71 - 78

Abstract Fulltext
Pika T., Lochman P., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Bačovský J., Ščudla V.: Význam stanovení vybraných laboratorních parametrů v diagnostice, stratifikaci a sledování nemocných s AL amyloidózou
Pika T., Lochman P., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Bačovský J., Ščudla V.: The importance of selected laboratory parameters for the diagnostics, stratification and monitoring of AL amyloidosis patients
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 79 - 82

Abstract  Fulltext
Pika T., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.: Klinicko-laboratorní aspekty biklonální gamapatie nejistého významu – BGUS
Pika T., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.: Clinical and laboratory aspects of biclonal gammopathy of undetermined significance - BGUS
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 83 - 87

Abstract  Fulltext
Orság J., Pika T., Kosatíková Z., Lochman P., Žamboch K., Minařík J., Hrubý M., Ščudla V., Zadražil J.: Hemodialýza s použitím „high cut-off“ membrán při selhání ledvin u mnohočetného myelomu – první zkušenosti
Orság J., Pika T., Kosatíková Z., Lochman P., Žamboch K., Minařík J., Hrubý M., Ščudla V., Zadražil J.: Haemodialysis using high cut-off dialysers in acute kidney injury in multiple myeloma – first experience
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 88 - 92

Abstract  Fulltext
Maisnar V.: Riziko přechodu monoklonální gamapatie nejasného významu do maligní monoklonální gamapatie
Maisnar V.: The risk of transformation in monoclonal gammopathy of undetermined significance in malignant monoclonal gammopathy
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 93 - 96

Abstract  Fulltext
Ambrožová J.: „Za hranice nejistoty“ - použití techniky one-way ANOVA současně pro odhad nejistoty měření a k verifikaci preciznosti měřicího postupu
Ambrožová J.: „Beyond uncertainty“ - one-way ANOVA applied to the measurement uncertainty estimation and to the precision measuring procedure verification
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 97 - 102

Abstract  Fulltext
Los F., Kotackova L., Zima T.: Významné snížení plumbémie při dodržování preventivních opatření u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem
Los F., Kotackova L., Zima T.: Significant decrease of plumbemia in lead-exposed workers due to effective preventive measures
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 103 - 105

Osobní zprávy / Personal news
Životní jubileum prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. / Anniversary of prof. Antonín Jabor
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 106
Antonín Jabor (Tonda) šedesátiletý / Antonín Jabor (Tonda) – sixty years of age
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 107
Smuteční oznámení / Obituary
Prim. MUDr. Miroslav Kosek
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 108

OBSAH č. 3-2013 / CONTENTS 3-2013

Editorial
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 111

Abstract  Fulltext
Fořtová M., Průša R., Vajtr D.: Struktura, funkce a medicínský význam lipokalinů
Fořtová M., Průša R., Vajtr D.: Structure, function and medici significance of lipocalins
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 112-121.

Abstract  Fulltext
Novotný D., Karásek D., Vaverková H., Malina P.: HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení
Novotný D., Karásek D., Vaverková H., Malina P.: HDL: function, dysfunction and laboratory methods of determination
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 122-128.

Abstract  Fulltext
Drastíková M., Gabalec F., Čáp J., Beránek M.: Molekulárně biologické stanovení somatostatinových a estrogenových receptorů u klinicky nefunkčních adenomů hypofýzy
Drastíková M., Gabalec F., Čáp J., Beránek M.: Molecular biology investigation of somatostatin and estrogenreceptors in clinically non-functioning pituitary adenomas
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 129-132.

Abstract  Fulltext
Bučková D., Tůmová J., Beňovská M., Vlašínová J.: Intoxikace vitaminem D – kazuistika
Bučková D., Tůmová J., Beňovská M., Vlašínová J.: Vitamin D intoxication – casuistic
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 133-134.

Zaujalo nás / We were captivated

Friedecký B., Kratochvíla J.: Glykovaný hemoglobin HbA1C a diagnóza diabetu mellitu. Názory a perspektiva.
Friedecký B., Kratochvíla J.: Glycated hemoglobin HbA1C and diagnosis of diabetes mellitus. Opinions and perspectives.
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 135 – 138.

XI. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí / XI. National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry

Ocenění / Appreciation
Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. (Hořejšího medaile)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 140
RNDr. Miloš Votruba, CSc. (čestné členství)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 141
Bc. Jana Blažková (čestné členství)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.142

Program přednáškových bloků / Program of lecture blocks
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.143

Seznam posterů / List of posters
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.147

Abstrakta přednášek / Abstracts of lectures
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 151

Abstrakta posterů / Abstracts of posters
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 163

Restřík autorů abstraktů / Index of the authors of abstracts
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 182

OBSAH č. 4-2013 / CONTENTS 4-2013

Editorial
Pudil R.: Vysocesenzitivní troponiny v diagnostice akutních koronárních syndromů
Pudil R.: Highly sensitive troponins in diagnostics of acute coronary syndromes
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 189

 fulltext
Friedecký B., Kratochvíla J.: Nové generace hs kardiálních troponinů a diagnóza akutního koronárního syndromu. Minirewiew
Friedecký B., Kratochvíla J.: New generation of hs cardialctroponins and diagnosis of acute coronary syndrome - minireview
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 190-196

 fulltext
Kazda A., Brodská H.: Stopové prvky v kritických stavech. Část 1: zinek a železo
Kazda A., Brodská H.: Trace elements in critical states. Part 1: zinc and iron

Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 197-202

 fulltext
Brodská H., Kazda A., Valenta J.: Trace elements in critical states. Part 2: copper and selenium
Brodská H., Kazda A., Valenta J.: Stopové prvky v kritických stavech. Část 2: měď a selen
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 203-207

fulltext
Hyánek J.: Hypercholesterolemie v těhotenství - pathobiochemické a pathofysiologické zajímavosti pro vývoj aterosklerozy a její hodnocení v klinické praxi
Hyánek J.: Hypercholesterolemia in pregnancy - pathobiochemical and pathophysiological implication for aherosclerosis and evaluation in metabolic surgery
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 208-214

fulltext
Procházka J., Bořecká K., Lánská V.: Vliv hemolýzy na stanovení celkového a přímého bilirubinu
Procházka J., Bořecká K., Lánská V.: Haemolysis influence on the determination of total and direct bilirubin
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 215-219

fulltext
Brož P., Ženková J., Řezáčová K.: Vyšetření mozkomíšního moku v diagnostice subarachnoidálního krvácení
Brož P., Ženková J., Řezáčová K.: Cerebrospinal fluid analysis in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 220-224

Index

 

česky | english