Odborné akce Archiv - IX. celostátní sjezd ČSKB

Odborný program sjezdu

sborník abstrakt

náhledy prezentací přednášek jsou zveřejněny se souhlasem autorů

Hořejšího přednáška
Řízení kvality v klinické laboratoři a riziko péče o pacienty
Management quality and risk of health care
Friedecký B.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, LF a FN Hradec Králové; SEKK s.r.o. Pardubice

plenární
Prognostic value of circulating tumor cells in primary and metastatic breast cancer
Kasimir-Bauer S.
Klinik für Frauenheilkunde und GeburtshilfeUniversitätsklinikum Essen, Germany

plenární
Progresivní mikroskopické metody v biomedicíně
Progressive microscopy methods in biomedicine
Hozák P.
Ústav molekulární genetiky AV ĆR, v.v.i., Praha

B1 - Staré a nové markery zánětu
Koordinátor: Prof. MUDr. J. Racek, DrSc.
20.9.2009, 15.00 - 16.30

  B1-1
Ateroskleróza – chronický zánět cévní stěny
Atherosclerosis – chronic inflammation of vessel wall

Racek J., Tsimikas S. (Plzeň; La Jolla, USA)
B1-2
Oxidované LDL jako iniciátor zánětlivého procesu při ateroskleróze
Oxidized LDL as an initiator of inflammatory process in atherosclerosis
Steinerová A., Racek J., Korotvička M., Stožický F., Spišák L., Spišáková M. (Plzeň; Karlovy Vary)
B1-3
Stav chronického zánětu u dialyzovaných nemocných a jeho konsekvence
Chronic inflammatory state in dialysis patients and its consequencies
Eiselt J. (Plzeň)
B1-4
Prokalcitonin - vývoj názorů na interpretaci
Procalcitonin - development of interpretation
Kazda A., Brodská H. (Praha)

B2 - POCT
Koordinátor: Ing. L. Šprongl
20. 9. 2009, 16.30 - 18.00

  B2-1
Současnost a budoucnost technologií pro systémy POCT
Present and future of POCT technologies

Šprongl L. (Šumperk)
B2-2
Screening kolorektálního karcinomu POCT imunochemickým analyzátorem
Screening of colorectal cancer using POCT immunochemical analyser
Kocna P., Vaníčková Z., Krechler T., Kovářová J., Dvořák M., Beneš Z., Kohout P., Granátová J. (Praha)
B2-3
Externí hodnocení kvality POCT vyšetření protrombinového času
EQA of POCT of the prothrombin time
Kessler P. (Pelhřimov)
B2-4
Správa sítě glukometrů ve VFN v Praze
The network services of glukometers in General Teaching Hospital in Prague
Benáková H., Omastová K., Čermák M. (Praha)
B2-5

POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol
POCT Network Supporting Intensive Care at the Faculty Hospital Motol
Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. (Praha)

B3 - Diagnostika pohlavně přenosných chorob
Koordinátor: Prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
21.9.2009, 8.30 - 10.00

B3-1
Epidemiologie pohlavně přenosných infekcí
Epidemiology of sexually transmitted diseases

Zima T., Kojanová M., Dražďáková M., Kuklová I. (Praha)
B3-2
Syphilis acquisita v pražské populaci
Syphilis acquisita in Prague
Kuklová I., Velčevský P., Kojanová M. (Praha)
B3-3
Laboratorní diagnostika hepatitidy B a C
Hepatitis B and C: laboratory diagnostics
Němeček V. (Praha)
B3-4
Lidské papillomaviry – současné možnosti diagnostiky a prevence
Human Papillomaviruses - Current Possibilities of Diagnosis and Prevention
Tachezy R. (Praha)
B3-5
Likvorová diagnostika postižení centrálního nervového systému (CNS) při AIDS
Cerebrospinal fluid diagnostics of central nervous system disability in AIDS
Kelbich P., Tomaškovič M., Válková R., Hanuljaková E., Chmelíková V., Šimečková M., Krušina M. (Kadaň, Ústí nad Labem, Most)

B4 - Moderní endokrinologie
Koordinátor: Prof. MUDr. R. Průša, CSc.
21.9.2009, 11.30 - 13.00

B4-1
Nutriční markery a nutriční programming
Nutrition markers and nutritional programming
Bronský J., Průša R. (Praha)
B4-2
Diferenciální diagnostika hyperglykémie
Differential diagnosis of hyperglycaemia
Lebl J., Průhová Š., Dušátková P., Šumník Z., Cinek O. (Praha)
  B4-3
Moderní endokrinologická diagnostika poruch štítné žlázy
Modern endocrine diagnostics of thyroid diseases
Vlček P. (Praha)
B4-4
Tuková tkáň jako endokrinní orgán
Adipose tissue as the endocrine organ
Stejskal D., Švesták M., Sporová L., Hejduk P. (Prostějov, Olomouc)
B4a-1
Hormony jako rizikový faktor vzniku a rozvoje nádoru
Hormons and carcinogenesis
Topolčan O. (Plzeň)

B5 - Kazuistiky
Koordinátor: Prof. MUDr. R. Průša, CSc.
22.9.2009, 8.30 - 9.30

B5-1
Subakutní tyreoiditida připomínající zubní problém: Kasuistika
Subacute thyroiditis mimicking dental problem: A case report
Tesfaye H., Cimermanová R., Cholt M., Křenek M., Sýkorová P., Pechová M., Průša R. (Praha)
B5-2
Triklonální gamapatie provázející aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií
Triclonal gammopathy attendant activation of hepatitis B at patient with chronic lymphocytic leukemia
Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. (Hradec Králové)
B5-3
Detekce rizikových polymorfismů a mutací u pacienta s hyperlipoproteinémií
Detection of risky polymorphisms and mutations in patient with hyperlipoproteinemia
Kotaška K., Průša R., Čepová J., Kolářová J. (Praha)
B5-4
Mikrodeleční syndrom Xp21
Xp21 contiguous gene deletion syndrome
Fencl F., Průša R., Banghová K., Bláhová K., Vejvalková Š., Koloušková S., Lebl J. (Praha)
B5-5
Lékově lékové interakce antiepileptik u dětského pacienta
Drug-drug interactions of antiepileptics: A paediatric clinical case demonstration
Klapková E., Tesfaye H., Tesfayeová A., Komárek V. (Praha)

B6 - Analytické metody v laboratorní medicíně
Koordinátor: Ing. J. Vávrová, Ph.D.
22.9.2009, 11.00 - 12.30

B6-1
Tandemová hmotnostní spektrometrie v klinické biochemii
Tandem mass spectrometry in clinical biochemistry
Friedecký D., Adam T. (Olomouc)
B6-2
Multiplexní analýza s využitím proteinových čipů
Multiplex analysis with use of protein chips
Ulrychová M., Tichý M. (Hradec Králové)
B6-3
Metabolomika – nástroje, data a interpretace
Metabolomics – tools, data and interpretation
Adam T., Žídková L., Friedecký D. (Olomouc)
B6-4
Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů
Some analytical questions on the routine measurements
Vávrová J., Friedecký B., Tichý M. (Hradec Králové)

B7- Kvalita neanalytických procesů
Koordinátor: RNDr. B. Friedecký, Ph.D.
21.9.2009, 14.00 - 15.30

B7-1
Preanalytická fáze jako součást managementu kvality
Preanalytical phase as part of risk management
Friedecký B. (Hradec Králové, Pardubice)
B7-2
Kompetence laboratorního personálu v postanalytické fázi
Competence of laboratory personell in postanalytical phase
Jabor A., Franeková J. (Praha)
B7-3
Preanalytická fáze laboratorních vyšetření a její kontrola kvality
Pre-analytical phase of laboratory testing and its quality control
Žaloudková L., Friedecký B., Palička V. (Hradec Králové)
B7-4
Postanalytické aspekty EHK v molekulární biologii
Postanalytical aspects of EQA in molecular biology
Bolehovská R., Plíšková L., Friedecký B. (Hradec Králové)

B8 - Standardy, kalibrátory, referenční materiály a metody
Koordinátor: RNDr. J. Kratochvíla, ing. M. Budina
22.9.2009, 12.30 - 14.00

B8-1
IFCC standardization of enzyme measurements: Assessment of the current situation
Schumann G. (Hannover, Germany)
B8-2
Reference of enzymes PT/EQA: Some Remarks on Quality and Reliability of Test Items
Belli M. (Rome, Italy)
  B8-3
Referenční materiály v počínající éře proteomiky
Reference materials in time of beginning proteomic
Friedecký B. (Hradec Králové, Pardubice)

 

 

 

česky | english