Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Novinky v klinické biochemii IV

23.-24.4. 2010 - Nové Hrady, Akademické a univerzitní centrum
program zveřejněn


PROGRAM

  PROGRAM

Pátek 23. 4. 2010:

 • 11:00 – 15:30 
  Registrace účastníků kurzu
 • 16:00 Zahájení kurzu
 • 16:15 – 17:00 
  Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Ph.D. (2. interní klinika FN Královské Vinohrady): 
  Nutriční intervence u kriticky nemocných

Přestávka na kávu

 • 17:30 – 18:15 
  Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (vedoucí Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha a Katedry klinické biochemie IPVZ v Praze): 
  Natriuretické peptidy – nové poznatky
 • 18:15 – 19:00 
  MUDr. Janka Franeková (Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha a Katedry klinické biochemie IPVZ v Praze): 
  Nové biomarkery kardiovaskulárního rizika

19:30 Raut v Modrém salónku

Sobota 24. 4. 2010:

 • 9:00 – 9:45 
  Prof. MUDr.Antonín Kazda, DrSc. (Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze):
  Stopové prvky v kritických stavech
 • 9:45 – 10:30 
  Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni): 
  Oxid dusnatý, oxid uhelnatý a sirovodík – jedovaté plyny či potřebné regulátory metabolismu?

Přestávka na kávu

 • 11:00 – 11:45 
  Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. (vedoucí úseku imunoanalytických metod Oddělení nukleární medicíny FN v Plzni a náměstek pro vědu ředitelky FN v Plzni): 
  Hormony a nádorové onemocnění

12:00 – 13:30 oběd

 • 14:00 – 14:45 
  Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (zástupce přednosty pro školskou činnost I. interní kliniky LF UK a FN v Plzni):
  Možnosti laboratoře při hodnocení účinnosti náhrady funkce ledvin
 • 14:45 – 15:30 
  Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni): 
  Role oxidovaných LDL a C-reaktivního proteinu v aterogenezi

Přestávka na kávu

 • 16:00 – 16:45 
  Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. (vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni): 
  Reakce a adaptace organismu člověka na působení extrémního chladu

17:00 Ukončení kurzu

Poznámky:
Účastníci si hradí nocleh (600 Kč/noc), strava je zajištěna bezplatně, účastnický poplatek se neplatí.
Akce bude ohodnocena kredity ČLK, KVVPOZ a ČAS, tedy pro lékaře, analytiky a zdravotní laboranty.
Zájemci mohou zůstat přes noc do neděle a využít volný čas k návštěvě Terezina údolí či jiných přírodních krás Novohradských hor; večeře dne 24. 4. a snídaně 25. 3. budou zajištěny.

Kontaktní osoby
Mgr. Ivana Kulá Smatanová, Ph.D. prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Mgr. Ivana Kulá Smatanová, Ph.D.
Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
ÚKBH LF UK a FN v Plzni
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň
Tel. 608 106 109

e-mail: ivanaks@seznam.cz; racek@fnplzen.cz

Vloženo: 22.10.2009

Zpět


česky | english