Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Aplikace ČSN EN ISO 9001:2001 v klinické laboratoři

ODBORNÁ KONFERENCE

Místo: FN v Motole (kinosál), Praha

Dne: 1. června 2009

Čas: 13:00 – 17:00 hod

program


 

Aplikace ČSN EN ISO 9001:2001 v klinické laboratoři

Odborný garant: Prof. MUDr. R. Průša, CSc., přednosta ÚKBP UK 2. LF a FN Motol

 

  • Prof. MUDr. R. Průša, CSc., ÚKBP UK 2. LF a FN Motol: Zahájení konference
  • Ing. J. Weinfurt, TUV International, s.r.o. Praha: Efektivní podpora systémů kvality
  • Dr. J. Vít, CSc., Evropský Manager a Auditor kvality: Skloubení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 s požadavky na řízení laboratoří
  • Ing. K. Kotaška, CSc, ÚKBP UK 2. LF a FN Motol: Tvorba a správa dokumentů souvisejících s ISO normou a jejich realizace v praxi
  • Bc. M. Bunešová, ÚKBP UK 2. LF a FN Motol: Příručka QMS – v návaznosti na oblast personální
  • RNDr. J. Zadina, CSc., Prof. MUDr. R. Průša, CSc., ÚKBP UK 2. LF a FN Motol: Struktura a aplikace EHK (SEKK, CAP, DGKL, SZU, RIQAS)
  • Ukončení konference

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb., určena pro zdravotní laboranty, zdravotní sestry a VŠ – nelékaře.

Potvrzení o účasti bude vydáno na závěr konference.


Kontaktní adresa pro závazné přihlášení k účasti: martina.bunesova@fnmotol.cz

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english