Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Regionální konference

2. - 4.12.2009, Karlova Studánka - Státní léčebné lázně

zveřejněn program aktualizovaný k 12.11.2009


ODBORNÝ PROGRAM

Středa 2.12. 2009 15.00 - 19.00 hod. - Velký sál Libuše

15.00 ZAHÁJENÍ

Moderátoři bloku: Engliš M., Gotzmannová D., Kapustová M.

 • Rokyta J.: Tumorový marker pro–GRP (pro – gastrin releasing protein) 
 • Granátová J.: téma rezervováno (pro-GRP)
 • Kajabová M., Štern P.: Analytická a technická řešení POC glukometrie
 • Zápecová M., Thinová H., Kajabová M.: Preanalytické a postanalytické procesy POC glukometrie
 • Švábová M., Petrová P.: Diagnostika septických stavů
 • Stejskal D.: Stanovení VILIPu jako potenciálního ukazatele postižení CNS
 • Masopust. J.: Nové názory na vznik a rozvoj nádorového onemocnění
 • Sporová L.: Vilistatin v diagnostice akutního syndromu
 • Beňovská M., Kopecký P., Dastych M., Čermáková Z.: Preanalytické interference - logistika a praktické vyžití sérových indexů

Diskuse

Čtvrtek 3.12. 2009 7.00 - 13.30 hod. Velký sál Libuše

Snídaně: 7.00 – 8.00 hod.

Kardošová M.: Prezentace ELFO automatu G – 26 MEDISCO

8.15 – 13.30 hod. ODBORNÝ PROGRAM

Moderátoři bloku: Schneiderka P., Nováčková L., Vémolová M. 

 • Palička V.: Vitamín D
 • Pudil R.: Kardiomarkery v klinické praxi
 • Verner P.: Plíce a jejich role v metabolismu
 • Kocna P.: Laktózová intolerance a její diagnostika
 • Masopust J.: Metabolický syndrom a civilizační choroby
 • Friedecký B., Vávrová J.: Jaká bude role klinických laboratoří v personalizované medicíně?
 • Bunešová M.: Kultura laboratorního provozu aneb – vrátit sovy do Atén

Diskuse

Přestávka 30 minut

Moderátoři bloku: Verner M., Štern P., Bunešová M

 • Zima T., Štern P., Brodská H., Benáková H., Dusilová - Slouková S.: Hyperkalcemie a primární hyperparatyreóza – aneb jak se pracuje s laboratorními výsledky 
 • Hušek P., Švagera Z., Karlík T.: Osteomarkery ranní moče v nové perspektivě 
 • Šálek T.: Akutní selhání ledvin - kazuistika 
 • Hejduk P.: Využití moderních laboratorních metod v nefrologické diagnostice – pohled nefrologa 
 • Všianský F., Nováčková L.: M D R D v denní praxi / generátor otázek počítané kreatininové clearence

Diskuse

Pátek 4.12. 2009 8.00 - 12.00 hod. Velký sál Libuše

Moderátoři bloku: Kocna P., Vávrová J., Horáková H.

 • Novotný D., Karásek D., Vaverková H,: Dysfunkční lipoprotein o vysoké hustotě 
 • Engliš M.: hs troponiny – potenciál, problémy, přínos 
 • Hyánek J., Pehal F., Pejznochová H.: Varovné kasuistiky z deficitu holotranskobalaminu

Diskuse

Přestávka 30 minut

 • Nekulová M.: Molekulárně – biologické léčby v onkologii 
 • Jabor A.: Encyklopedie laboratorní medicíny – verze 9/2009

Diskuse

12.00 Závěr pracovních dnů

POSTERY:

 •  Kulíšková L.: S L P – nástroj pro tvorbu dokumentů krevní banky
 • Švesták M.: Vaspin jako marker metabolického syndromu 

Kontaktní osoba:
Antonín Dostál, vedoucí laborant
OKBH, Státní léčebné lázně, 793 24 Karlova Studánka
tel.: 554798260
fax 554772023
e-mail: lazne@k.studanka.cz  

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english