Odborné akce Archiv akcí ČSKB

VIII.konference na téma monoklonálních gamapatií

20.10.2009, Hradec Králové
výukové centrum, areál Fakultní nemocnice
začátek 10.00 h
program zveřejněn
Akce je kapacitně naplněna!!! Přihlášky uzavřeny!!!


Akce je kapacitně naplněna!!! Přihlášky uzavřeny!!! 

Kontaktní osoba:
Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
ÚKBD LF UK a FN, Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 274
fax 495 832 003
e-mail: tichy@fnhk.cz, ukbd@fnhk.cz

VIII.konference na téma monoklonálních gamapatií 
(monoklonální volné lehké řetězce imunoglobulinů)

Program

10:00 – Zahájení a úvod
prof.MUDr.Vladimír Palička,CSc.,dr.h.c.
děkan LF UK Hradec Králové a přednosta ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

 • Ščudla,V., Pika,T. (FN Olomouc, 20 min.)
  Hevylite – nová analytická metoda v diagnostice monoklonálních gamapatií.
 • Hájek,R. a spolupracovníci (FN Brno,15min.)
  Možnosti výzkumu monoklonálních gamapatií pomocí moderních genomických metod.
 • Maisnar, V., Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Hájek, R., Malý, J. (LF a FN Hradec Králové,15min.)
  Význam stanovení FLC pro sledování aktivity MM.
 • Špička,I., Straub,J., Vacková,B., Ryšavá,R., Kořen,J., Trněný.M. (VFN Praha,15 min.)
  Autologní transplantace u pacientů s primární amyloidosou – výsledky pracoviště.
 • Alex Legg PhD (Scientific Affairs Manager, Binding Site, Birmingham, UK, 50 min):
  Serum Free Light Chain and Hevylite analysis.
 • Pika,T., Ščudla,V., Lochman,P., Schneiderka,P., Bačovský,J. (FN Olomouc,15min.)
  Přínos vyšetření volných lehkých řetězců pro subklasifikaci „nesekretorické“ formy MM. 

Diskuse

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd

 • Štilec,R.,Dusilová-Sulková,S. (LF a FN Hradec Králové,15min.)
  Hemodialyzační léčba renálního selhání při mnohočetném myelomu.
 • Radocha,J., Maisnar, V., Sandecká, V., Vávrová, J., Tichý, M., Hájek, R., Spáčilová, J., Friedecký, B., Malý, J. (LF a FN Hradec Králové,15 min.)
  Projekt MGUS 2010 – průběžná analýza.
 • Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká, J., Racek, J., Ženková, J., Schneiderka, P., Lochman, P., Zima, T., Benáková, H., Spáčilová, J., Palička, V. (LF a FN Hradec Králové, FN Brno, FN KV Praha, VFN Praha, FN olomouc, FN Plzeň; 20 min. )
  Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice.
 • Granátová,J., Valentová,K., Bolková,M. (FTN Praha,10 min.)
  Je možný light chain escape u pacienta bez předchozí hematologické terapie?
 • Šolcová,L. a spolupracovníci (OKB Trutnov,10 min.)
  Pozdní diagnostika mnohočetného myelomu – kasuistika.

Diskuse

15:00 – Zakončení konference

Akce je zařazena do kreditního systému profesních organizací středně-zdravotnických i vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. 

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english