Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Pracovní den pro management klinických laboratoří

10.9.2009, Posluchárna „rotunda“ Dětské kliniky FN a LFUP Olomouc

 program a návratka
(aktualizováno 1.9.2009)


 

Tématické zaměření pracovního dne:

 

  • Vybavení administrativního pracoviště a ergonomika práce
  • Zásady správného vedení korespondence, třídění, archivace a skartace dokumentů
  • Výkaznictví a sledování ekonomiky provozu klinických laboratoří
  • Personální agenda na sekretariátech oddělení a ústavů klinické biochemie
  • Vedení knihovního fondu, práce s odbornou literaturou, informační zdroje
  • Software pro rozličné oblasti administrativy
  • Podíl THP na certifikaci podle ISO 9001 a akreditaci podle ISO 15189
  • Hygiena práce, umění relaxace, fyzická a duševní rehabilitace
  • Etika práce managementu laboratoří, interpersonální vztahy, asertivita
  • Vzájemné komunikace laboratoře a pracovníků ambulantní a lůžkové složky

 definitivní program a přihláška s návratkou (aktualizováno 1.9.2009)

Kontaktní osoba:
Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
FN Olomouc
tel.: 588 444 257
e-mail: schneidp@fnol.cz

 

 

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english