Odborné akce Archiv akcí ČSKB

XXVII. Mezikrajské dny klinické biochemie

20. - 22.5.2009, Litomyšl

program zveřejněn


XXVII. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického regionu v areálu zámku v Litomyšli

 20. –22.5. 2009 hotel Dalibor a zámecký areál Litomyšl

Předběžný program:

Středa 20.5. – hotel Dalibor

 • Registrace účastníků v hotelu Dalibor od 14.00 hod.

Blok 1: 16.00 – 18.00

 • Palička V. Prof. MUDr, CSc.: Slavnostní zahájení semináře
 • Čáp J.MUDr., CLINLAB Svitavy: Markery zánětu u dětí po speleoterapii
 • Sedlák P.Ing., OKB Městská nemocnice Čáslav: Analytika kreatininu na rozcestí
 • RADIOMETR - firemní sdělení
 • Diskuse

Čtvrtek 21.5. – zámecký areál, Školící centrum YMCA v bývalém pivovaru

Blok 2: 08.30 – 10.00

 • Palička V.Prof. MUDr,CSc, Holečková M. PharmDr.: Kvalita preanalytické fáze – výsledky auditu “mezi klinikou a laboratoří”
 • Kocna P.MUDr.CSc.,1.LF UK a VFN Praha: Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici automatickým analyzátorem - screening KRCA.
 • Friedecký B. RNDr.Ph.D.,ÚKBD FN a LF Hradec Králové: Odhad glomerulární filtrace z hodnoty sérového kreatininu – doporučení IFCC, ČSKB a Mezinárodní nefrologické společnosti.
 • Vávrová J. Ing. Ph.D., ÚKBD FN a LF Hradec Králové: Vitamin D – analytika vs diagnostický pokrok
 • Diskuse

Blok 3: 10.30 – 12.00

 • Cheníčková M.MUDr.,OKBH Karlovy Vary: Prokalcitonin –nejenom marker sepse?
 • Bálková O. MUDr.,Roche, Praha: Prokalcitonin – rychlá laboratorní diagnostika septických stavů
 • Janečková J. , IDg Litomyšlská nemocnice a.s.: Kazuistika
 • Bunešová M. Bc., Průša R..Prof. MUDr.CSc., ÚKBP UK 2. LF a FN Motol: Souběžný průběh certifikace laboratoře a akreditace nemocnice
 • Diskuse

Blok 4: 13.30 – 15.00

 • Kubíček Z. RNDr. , Škavrada J.Ing.: Bilirubin a referenční metoda
 • Škavrada J.Ing.,Kolář L.,Kubíček Z.RNDr.: Stanovení bilirubinu oxidační metodou u dialyzovaných pacientů
 • Daňková Jitka, Šisler Marek, Kakačová Iva, OKB Svitavská nemocnice a.s.: Kontrola kvality glukometrů ve Svitavské nemocnice, a.s.
 • Diskuse

Pátek 22.5. – zámecký areál, Školící centrum YMCA v bývalém pivovaru

Blok 5: 8.30 – 10.00

 • Šolcová L MUDr., OKB ON Trutnov a.s.: Kazuistiky
 • Verner M.MUDr.,centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice a.s.:  Kazuistika – rizika biologické léčby
 • Srna M.PharmDr., Vlčková P., Hornych J.MUDr., OKBD ON Náchod a.s.: Použití OCR čtečky při příjmu materiálu
 • Hanušová M. Mgr., OKBD ON Náchod a.s.: Zkušenosti s analyzátorem SYSMEX UF-1000i
 • Mikan V.Ing., OKB ON Jičín: Preanalytické aspekty biochemických a imunochemických vyšetření v praxi
 • Diskuse

Blok 6: 10.30 – 12.00

 • Verner M.MUDr.,centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice a.s.: Problémy postgraduálního vzdělávání lékařů v praxi
 • SYSMEX - firemní sdělení
 • PLIVA Lachema - firemní sdělení
 • STAPRO - firemní sdělení

Ukončení semináře


Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Za pořadatele:
Prim. MUDr. Věra Suková a Ing.Hana Klejchová
OKB Litomyšlská nemocnice, a.s., J.E.Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
vera.sukova@litnem.cz ;  okb@litnem.cz   
461 655 450, 461 655 454 

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english