Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Markery kostního metabolismu a jejich využití v diagnostice

20.5.2009, Olomouc - velká posluchárna TÚ LF UP Olomouc

zveřejněn předběžný program a přihláška (aktualizováno 7.4.2009)


Tématické zaměření pracovního dne:

 • Kalcium-fosfátový metabolismus a jeho poruchy
 • Osteoporóza v menopauze a HRT
 • Kostní choroba hemodialyzovaných pacientů
 • Kostní nádory a nádorové metastázy
 • Laboratorní diagnostika revmatoidní artritidy
 • Analytická problematika vyšetření kostních markerů

 Předběžný program

9:00 – 9:30 Registrace účastníků
9:30  Zahájení pracovního dne

 • 9:35 – 10:15 
  Palička V.., ÚKBD LFUK a FN Hradec Králové: Současné a perspektivní budoucí markery kostního metabolismu
 • 10:20 – 10:40 
  Fryšák Z., Karásek D., Halenka M., III. Interní klinika LFUP a FN Olomouc: Primární hyperparatyreóza
 • 10:45 – 11:05 
  Žurek M., Horák P., Skácelová M., Pika T., Lukeš J., III. Interní klinika LFUP a FN Olomouc: Markery kostní remodelace v osteologické ambulanci 

11:10 – 11:40 Přestávka

 • 11:45 – 12:05 
  Doleček R., Interní klinika FN Ostrava: Téma vyhrazeno
 • 12:10 – 12:30 
  Friedecký B., Kratochvíla J., ÚKBD LFHK a FN Hradec Králové a SEKK, s.r.o., Pardubice: Externí hodnocení kvality: Kostní markery
 • 12:35 – 12:55 
  Žamboch K., Zahálková J., III. Interní klinika LFUP a FN Olomouc: Minerálová a kostní nemoc při chronickém onemocnění ledvin
 • 13:00 – 13:20 
  Ščudla V., III. Interní klinika LFUP a FN Olomouc: Myelomová kostní choroba

13:25 – 13:45 Přestávka

 • 13:50 – 14:10 
  Cwiertka K., Onkologická klinika LFUP a FN Olomouc: Téma vyhrazeno. Nádory kostí
 • 14:15 – 14:35 
  Švagera Z., Hušek P., Hanzlíková D. Ústav klinické biochemie FN Ostrava: Dipeptid prolyl-hydroxyprolin v ranní nehydrolyzované moči a jeho význam v postmenopauzální osteoporóze
 • 14:40 – 15:00 
  Petřek M., Ústav imunologie LFUP a OKB FN Olomouc: Osteoimunologie
 • 15:05 – 15:25 
  Heřmanová Z., Horák P., Ústav imunologie a III. interní klinika LFUP a FN Olomouc: Imunologické laboratorní testy v diagnostice a sledování pacientů s revmatoidní artritidou

15:30 Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

PŘIHLÁŠKA

„Markery kostního metabolismu ...“. Velká posluchárna Teor. ústavů LF UP Olomouc, 20. květen 2009

Příjmení ………………………………………………. Jméno …………………. Datum naroz.………………..

Adresa pracoviště …………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon/fax/e-mail ……………………………………………………………………………………..

Účastnický poplatek bude vybírán při registraci. Poplatek zahrnuje konferenční materiály a drobné občerstvení. Pro účastníky přihlášené do 11.5.2009 činí poplatek 600.- Kč, pro přihlášené od 12.5.. do 21.5.2009 činí registrační poplatek 700,- Kč. Nepřihlášení zájemci zaplatí na místě 800,- Kč a nezaručujeme jim, že budou mít k dispozici CD-ROM, příp. další materiály pracovního dne. Pokud se z jedné organizace účastní semináře více účastníků, vyplňte, prosím, přihlášky jednotlivě. Autoři a spoluautoři prezentací neplatí účastnický poplatek.
Jestliže je pro vás výše uvedený způsob úhrady nevyhovující, zašlete nejpozději do 11. 5. 2009 na e-mail ekonom@sekk.cz  objednávku obsahující název a sídlo vaší organizace, IČ, DIČ a jména osob, za které má být vložné uhrazeno. Na základě této objednávky vám zašleme fakturu a vaši objednávku budeme považovat za závaznou přihlášku. Případné dotazy k organizaci a programu můžete zaslat na biochemie@fnol.cz .

V ……………………… dne ……………2009      ……….…………………………………………….        podpis

Přihlášku odešlete nejpozději do 11. května 2009 na adresu: OKB Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
e-mail: biochemie@fnol.cz 

Kontaktní osoba:
Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
FN Olomouc
tel.: 588 444 256
e-mail: schneidp@fnol.cz

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english