Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Novinky v klinické biochemii III

24.4. - 26.4.2009, Nové Hrady - Akademické a univerzitní centrum

zveřejněn program a přihláškový formulář 


Program kurzu „Novinky v klinické biochemii III“     

Pátek 24. 4. 2009:

 • 11:00 – 15:30 Registrace účastníků kurzu
 • 16:00 Zahájení kurzu
 • 16:15 – 17:00 
  O. Topolčan: Hyper- a hypofunkční endokrinní syndromy

Přestávka na kávu

 • 17:30 – 18:15 
  V. Soška: Novinky v hypolipidemické léčbě
 • 18:15 – 19:00 
  D. Rajdl: E-learning – možnosti, přínosy, úskalí

19:30 Raut v Modrém salónku

Sobota 25. 4. 2009:

 • 9:00 – 9:45 
  V. Kožich: Poruchy metabolismu sirných aminokyselin a vitaminů: co dělat  při nálezu hyperhomocysteinémie?
 • 9:45 – 10:30 
  M. Šolcová: Přínos klinického biochemika při interpretaci laboratorních výsledků – kazuistiky

Přestávka na kávu

 • 11:00 – 11:45 
  B. Friedecký: Referenční meze a rozhodovací limity v roce 2009. Určování, dělení do skupin, verifikace, personalizace

12:00 – 13:30 oběd

 • 14:00 – 14:45 
  A. Jungová: Mnohočetný myelom z pohledu klinického hematologa
 • 14:45 – 15:30 
  J. Mareš: Proteomika – metoda, klinická aplikace

Přestávka na kávu

 • 16:00 – 16:45 
  M. Engliš: Kardiální troponiny: od infarktu k poškození myokardu
 • 16:45 – 17:30 
  J. Granátová: Indikátorové proteiny v moči, využití v diagnostice proteinurie a hematurie

18:30 Večeře 
od 20:00 Posezení v baru (prostory zámku)

Neděle 26. 4. 2009:

 • 9:00 – 9:45 
  J. Racek: Novinky v metabolismu HDL a možnosti jeho ovlivnění
 • 9:45 – 10:30 
  O. Slanař: Vyšetřování polymorfismů cytochromu P450 a farmakogenomika

Přestávka na kávu

 • 11:00 – 11:45 
  V. Březina: Geneticky modifikované organismy – minulost, přítomnost a pravděpodobná budoucnost

11:45 – 12:00 Ukončení kurzu 
12:00 – 13:30 Oběd

 Přihláškový formulář

 Pozvánka s prezentací

Kontaktní osoby:
Mgr. Ivana Kulá Smatanová, Ph.D.
prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Mgr. Ivana Kulá Smatanová, Ph.D. - Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady
Prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - ÚKBH LF UK a FN v Plzni, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

tel.: 608 106 109
e-mail: ivanaks@seznam.cz ; racek@fnplzen.cz

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english