Odborné akce Archiv akcí ČSKB

V. Regionální konference "Nejedlého Kladno"

15.4.2009, Kladno, kongresový sál Hotelu Kladno
Kriticky nemocný - nové trendy v diagnostice acidobazických poruch a poškození funkce myokardu, kazuistiky

Konference se koná při příležitosti 85. narozenin Miroslava Padevěta, jednoho se zakladatelů sekce biochemických laborantů ČSKB, čestného člena ČLS JEP – Společnosti SZP technických oborů, četného člena ČSKB, držitele pamětní medaile J.E.Purkyně ČLS JEP a dlouholetého spolupracovníka prim. MUDr. Bedřicha Nejedlého

program zveřejněn, přihláška s návratkou


Program

 • 9:30 - 10:00
  Registrace účastníků
 • 10:00 - 10:20
  Zahájení - Blahopřání k životnímu jubileu Miroslava Padevěta
  Projev jubilanta Miroslava Padevěta
 • 10:20 - 10:45
  doc. RNDr. Petr Štern, CSc.
  pH - historie a význam
 • 10:45 - 11:10
  prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.
  Paul Astrup
 • 11:10 - 11:35
  ing. Zdeněk Holeček
  Radiometer jako pojem v historickém kontextu
 • 11:35 - 12:00
  prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., IKEM Praha
  Kombinované acidobazické poruchy

12:00 - 12:30 Přestávka

 • 12:30 - 12:55
  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., FN Plzeň
  Myeloperoxidáza a akutní koronární syndrom
 • 12:55 – 13:20
  MUDr. Aleš Březina, CSc., IKEM Praha
  Vliv mimotělního oběhu na vnitřní prostředí
 • 13:20 - 13:45
  MUDr. František Duška, Ph.D., FN Královské Vinohrady
  Hyponatrémie - kazuistika
 • 13:45 - 14:10
  MUDr. Zdeněk Pöschl, Oblastní nemocnice Kladno
  Kazuistiky

14:10 - 14:20 Diskuse, ukončení konference

Místo konání: kongresový sál Hotel Kladno (www.hotelkladno.cz )
Začátek v 10:00 hodin, předpokládaný konec v 15:00 hodin

Přihlášky k účasti: písemně zaslat nejpozději do 10. 4. 2009 na adresu:
Jana Sedláková
OKBH Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548
272 59 Kladno

KONTAKT: tel/fax: 312 606 330, e-mail: okbh.kladno@volny.cz

REGISTRAČNÍ POPLATEK: 200 Kč (platba na místě při registraci)

Účast na akci bude ohodnocena kredity/certifikátem v rámci postgraduálního vzdělávání SZŠ, lékařů a VŠ.

----  Návratka - odeslat do 10.4.2009! Zěšíme se na setkání ----

Přihláška na regionální konferenci "NEJEDLÉHO KLADNO" dne 15. 4. 2009

příjmení, jméno, tituly ……………………………………………………………..
datum narození ...............................................................................
kontaktní adresa bydliště / pracoviště (příp. telefon, fax, e-mail) 

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english