Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Jak zacházet s výsledky externí kontroly

28.1.2009, Olomouc - velká posluchárna TÚ LF UP Olomouc

předběžný program zveřejněn


Kontaktní osoba:
Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
FN Olomouc
tel.: 588 444 256
e-mail: schneidp@fnol.cz

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  

 program s přihláškou a návratkou

 • 9:00 – 9:30
  Registrace účastníků
 • 9:30
  Zahájení pracovního dne
 • 9:35 – 9:55
  Friedecký B., ÚKBD FN Hradec Králové a SEKK, s.r.o., Pardubice: 
  Jak pořizovat výsledky EHK a co si s nimi počínat
 • 10:00 – 10:20
  Budina M., SEKK, s.r.o., Pardubice: 
  Hodnocení výsledků v EHK SEKK
 • 10:25 – 10:40
  Novotný D., OKB FN Olomouc: 
  EHK jako edukační nástroj: Dotazníkové akce v rámci cyklu SEKK Rizikové faktory aterosklerózy
 • 10:45 – 11:00
  Matýšková M., Bourková L., OKH FN Brno: 
  Problematika kontroly kvality v hematologické morfologii

11:05 – 11:30 Přestávka

 • 11:35 – 11:50
  Kratochvíla J., Friedecký B., SEKK s.r.o., Pardubice: 
  EHK a problémové analyty
 • 11:55 – 12:10
  Bartoš V., Šafarčík K., KNM a Referenční laboratoř MZČR pro metody RSA, FN Ostrava: 
  Na co mohou upozornit výsledky endokrinologických kontrolních cyklů
 • 12:15 – 12:30
  Štern P., Šafarčík K., Bartoš V., ÚKBLD 1.LFUK a VFN Praha a Referenční laboratoř MZČR pro metody RSA, FN Ostrava: 
  EQA Nádorové markery 
 • 12:35 – 12:50
  Lochman I., Imunologické odd., Zdravotní ústav Ostrava: 
  Problematika EQA v imunologii
 • 12:55 – 13:10
  Kessler P., Odd. hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov: 
  Externí hodnocení kvality stanovení INR v systému POCT

13:15 – 13:40 Přestávka

 • 13:45 – 14:00
  Jabor A., Friedecký B., PLM IKEM Praha a SEKK. s.r.o., Pardubice: 
  EQA Postanalytická fáze
 • 14:05 – 14:20
  Hlídková E., Bekárek V., Friedecký D., Adam T., Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB FN Olomouc:
  Diagnostic proficiency testing – nástroj kontroly a zlepšování diagnostiky DMP
 • 14:25 – 14:40
  Klokočníková E., Zdílna P., ČIA Praha: 
  Požadavky ČIA na účast laboratoří v programech EQA
 • 14:45 – 15:00
  Švecová M., Odbor zdravotní péče, Ústředí VZP ČR: 
  Požadavky VZP na účast laboratoří v externí kontrole kvality

15:05 Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

Vloženo: 23.11.2008

Zpět


česky | english