Odborné akce Archiv akcí ČSKB

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP

10.10.2008, Praha

13.30 hodin v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK , Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro 

program zveřejněn


Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

v říjnu tohoto roku uplyne 50 let od ustavující schůze, která založila Společnost klinické biochemie v Československu. Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá na počest tohoto výročí slavnostní setkání, které se uskuteční dne 10.10.2008 ve 13.30 hodin v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK (dříve 1. chemie),
Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro.

Program slavnostního přednáškového odpoledne:

 1. zahájení prof. MUDr. T.Zima, DrSc., předseda ČSKB
 2. vystoupení prof. MUDr. J.Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP a MUDr. K. Daňová, předsedkyně Slovenské společnosti klinické biochemie
 3. Přednášky:
 • prof. MUDr. M.Engliš, DrSc., MUDr. J.Šochman, CSc.
  1958-2008 : přínos klinické biochemie k současným poznatkům o koronární chorobě 
 • prof. MUDr. J.Masopust, DrSc.
  Fetoprotein" - moje první láska (vědecká) 
 • prof. MUDr. J.Hyánek, DrSc.
  Diagnostika a léčba dědičných metabolických vad v ČSR 
 • MUDr. K.Kalla
  Pohledy do historie ČSKB 
 • prof. MUDr. A.Kazda, DrSc.
  Acidobazická rovnováha - vývoj interpretace nálezů
 • doc. RNDr. P.Štern, CSc.
  Historie vývoje přístrojové techniky pro klinickou chemii 
 • Z.Rychnovská
  Zdravotní laborant včera, dnes a zítra 
 • prof. MUDr. A. Jabor, CSc.
  Léta osmdesátá a devadesátá – směřování ke standardizaci 
 • RNDr. B. Friedecký, Ph.D.
  Trendy vývoje analytických metod klinické biochemie v minulosti a blízké budoucnosti 
 • prof. MUDr. V. Palička, CSc.
  Pozice a role ČSKB v evropské a světové klinické biochemii a laboratorní medicíně 
 • prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
  Současnost a perspektivy ČSKB

  Po shromáždění se uskuteční přátelské setkání s občerstvením.

  Těšíme se na setkání s Vámi.

  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
  předseda ČSKB ČLS JEP

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english