Odborné akce Archiv akcí ČSKB

VII. konference na téma monoklonálních gamapatií

14.10.2008

Hradec Králové (výukové centrum LF UK, Fakultní nemocnice, začátek konference v 10.00 h)

Téma: MGUS (Monoclonal gammopathy of undetermined significance) 

Přihlášky k účasti zasílejte laskavě elektronicky na adresu: ukbd@fnhk.cz 

program zveřejněn


P R O G R A M

10:00 - Zahájení a úvod 
prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.,
děkan LF UK Hradec Králové a přednostaÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

 • Ščudla, V.
  FN Olomouc, 30 min.
  Monoklonální gamapatie nejistého významu ve světle současných poznatků.
 • Sandecká, V., Hájek, R., Radocha, J., Maisnar, V.
  FN Brno Bohunice a FN Hradec Králové, 20 min.
  Současná diagnostická kriteria monoklonálních gamapatií.
 • Maisnar, V., Klimeš, D., Chroust, K., Hájek, R.
  II.int. klinika-OKH, FN Hradec Králové a FN Brno Bohunice, 20 min.
  Registr monoklonálních gamapatií.
 • Hájek, R., Maisnar, V., Sandecká, V., Radocha, J.
  FN Brno Bohunice a FN Hradec Králové, 20 min.
  Představení programu MGUS 2010.

Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - Varia 

 • Tichý, M., Maisnar, V., Hrnčíř, Z., Vávrová, J., Palička, V.
  LF UK a FN Hradec Králové, 15 min.
  Kryoglobuliny v souboru 3392 monoklonálních gamapatií
 • Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Brychtová, Y.
  FN Brno, 10 min.
  Kryoglobulinémie a její rizika při laboratorní diagnostice (kasuistika).
 • Radocha, J., Šolcová, L., Friedecký, B., Tichý, M., Maisnar, V., Holečková, M.,
  Vávrová, J.
  II. interní klinika a ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové, Nemocnice Trutnov, 10min.
  Abnormální hyperbilirubinémie u pacientky s mnohočetným myelomem.
 • Friedecký, B., Tichý, M., Šolcová, L., Špirková, J., Maisnar, V., Kudlej, L., Vávrová, J.,
  II.interní klinika a ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové, Regionální nemocnice Trutnov, 10 min.
  Interference stanovení glykovaného hemoglobinu s monoklonálními imunoglobuliny.
 • Smolej, L., Tichý, M., Kašparová, P., Vroblová, V., Štěpánová, V., Plíšková, L., Plíšek, S., Kubát, J., Maisnar, V., Belada, D., Gabalec, F., Žídková, M., Horáček, J., Malý, J.
  LF UK a FN Hradec Králové, 15min.
  Monoklonální gamapatie provázející aktivaci hepatitidy B u nemocné CLL.

Diskuse

14:30 Zakončení konference

Odborná garance: prof . Palička, prof. Tichý, prof. Hájek, prof. Malý

Organizace: dr. Maisnar, ing. Vávrová, prof. Tichý

Akce je zařazena do kreditního systému postgraduálního vzdělávání ČLS JEP, KVVOPZ a ČAS

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english