Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Atherosklerosa 2007

12.-14.9.2007, Praha
symposium
Téma: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku

PDF ke stažení Příloha [188.7 KB]

ČLS JEP - Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu
Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním věku
ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, všeobecného lékařství, klinické výživy a intensivní metabolické péče, obesitologickou, diabetologickou
SLS - Společnost klinické biochemie - Sekce pro atherosklerosu
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK - 4. INTERNÍ KLINIKA
IPVZ PRAHA a NCONZO BRNO
si Vás dovolují pozvat na symposium s edukačním programem

ATHEROSKLEROSA 2007
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
v Praze ve dnech 12.-14. září 2007 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Předběžná thematika edukačního programu:
Patogenese metabolického syndromu
Lipidy a CNS
Genetické faktory a kardiovaskulární risiko
Nutriční přístupy v kardiovaskulární prevenci
Risikové faktory atherosklerosy v dětském a adolescentním věku
Obesita a metabolismus tukové tkáně
Atherosklerosa a hemostasa
Hyperhomocysteinemie a atherosklerosa
Metabolismus lipoproteinů a malnutrice
Esenciální mastné kyseliny v patogenese nádorových onemocnění
Nové poznatky o patofysiologii, diagnostice a léčbě hypertense
Insulinové resistence a její molekulární a klinické aspekty

Všeobecné informace
Přednášky budou v Lékařském domě (Sokolská 31, 120 26 Praha). Ubytování nebude zajišťováno organizátory. Na www stránkách ubytovaniPrague a Praha-levny-hotel jsou uvedeny možnosti levného ubytování v Praze. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.
Průběžné informace a formuláře lze nalézt na internetové adrese: http://www.lfhk.cuni.cz/pfspol/

Kontaktní osoba
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
4. interní klinika 1. LF UK
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 500, 224 962 482
Fax: 224 923 524
E-mail: Eva.Tvrzicka@vfn.cz

Vloženo: 1.1.2007

Zpět


česky | english