Odborné akce Archiv akcí ČSKB

XXVII. Regionální pracovní dny klinické biochemie

9. - 10.12. 2008
Karlova Studánka

program zveřejněn


ODBORNÝ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 

Úterý 9.12.2008 15.00 až 20.00 hod. Velký sál Libuše

Předsedající: Jabor A., Gotzmannová, D., Kapustová, M.

 • Čáp J., Slavík P.: Stanovení endogenního kortizolu ve slinách, NO a ECP u dětí při speleoterapii
 • Štern P., Zima T.: Pregraduální vzdělávání analytiků pro obor klinické biochemie
 • Šprongl L.: Současný stav akreditací v Evropě
 • Stejskal D.: M I C – 1 : Nový ukazatel myokardiální dysfunkce
 • Melichar B.: Význam stanovení neopterinu v onkologii

Přestávka

 • Nekulová M.: Chromogranin A a kostní markery u nemocných léčených pro karcinom prostaty
 • Kapustová M. a kol.: Využití PSA v rámci studie KAPROS
 • Friedecký B., Vávrová J.: Diagnostické rozhodovací limity a analytika 
 • Hyánek J.: Fytosteroly 
 • Fenclová E.: Monitorování terapie nefrakcionovaným i frakcionovaným heparinem

Středa 10.12.2008 8.00 hod. Velký sál Libuše

Předsedající: Engliš M., Šprongl L., Vémolová M. 

 • Šálek T.: Proč je důležité stanovení glomerulární filtrace 
 • Průša R., Kukačka J., Franěk T.: Vyšetření stroncia u pacientů léčených stroncium ranelátem 
 • Ščudla V. a kol.: Stanovení kostních markerů u mnohočetného myelomu 
 • Jabor A.: Encyklopedie laboratorní medicíny – verze 8 
 • Hyánek J.: Holotranskobalamin

Přestávka

 • Kubáč P., Kupčáková H., Buryška J.: Metody detekce bilirubinu v likvoru 
 • Granátová J.: Diferenciace původu hematurie podle indikátorových proteinů
 • Kocna P.: Nová metoda stanovení kolorektálního karcinomu 
 • Rokyta J.: Neobvyklé příčiny zvýšené hladiny troponinu I 
 • Čermáková Z.: Možné a nemožné v klinické biochemii – extrémní nálezy - kazuistiky 
 • Nejedlý M.: Alkohol aneb Dobří holubi se vracejí

POSTERY

 • Kušnierová P., Vlčková A., Stejskal D., Ochmanová R.: Frekvence mutací v genech, účastnících se metabolismu triacylglycerolů v kontextu s léčbou hypertriglyceridemie jako rizikového faktoru komplikací aterosklerózy
 • OLM Šternberk.: Chemerin
 • OLM Šternberk.: Periostin jako nový onkomarker
 • OLM Šternberk.: Genetika dyslipidemií 

Kontaktní osoba:
Antonín Dostál
, vedoucí laborant
OKBH
Státní léčebné lázně
793 24 Karlova Studánka
tel.: 554 798 260
fax 554 772 023
e-mail: lazne@k.studanka.cz  

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english