Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Metrologie v klinické biochemii a laboratorní medicíně

12. 11. 2008 Olomouc
Posluchárna „Rotunda“ Dětské klininky FN Olomouc, 9,00 - 15,00 hod.

Tématické zaměření pracovního dne:

 • Mezinárodní metrologické dokumenty 
 • Chemometrie a aplikace metrologických principů v klinické laboratoři 
 • Návaznost a nejistota měření
 • Metrologie a kontrola kvality

program zveřejněn


pořádají:  
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci a OKB Fakultní nemocnice Olomouc
ve spolupráci s Edukační divizí SEKK, spol. s r.o.

PROGRAM

9:00 – 9:55 
Registrace účastníků

10:00 
Zahájení pracovního dne

 • 10:05 – 10:30 
  Kratochvíla J., SEKK, s.r.o., Pardubice
  Nový metrologický slovník a jeho praktické dopady
 • 10:35 – 11:00 
  Friedecký B., ÚKBD FN Hradec Králové a SEKK, s.r.o., Pardubice
  Metrologie a směrnice IVD
 • 11:05 – 11:30 
  Suchánek M., Metrologická laboratoř VŠCHT Praha a Eurachem-ČR
  Návaznost a nejistota v klinické laboratoři

11:35 – 12:00   Přestávka

 • 12:05 – 12:30 
  Všianský F., ÚKB FN Ostrava
  Statistické aspekty metrologie
 • 12:35 – 13:10 
  Kubíček Z., OKB Nemocnice Třinec
  Kalibrace v klinické laboratoři
 • 13:15 – 13:40 
  Friedecký B., Kratochvíla J., Budina M., SEKK, s.r.o., Pardubice
  Metrologie v externím hodnocení kvality
 • 13:45 – 14:10 
  Bartoš V., KNM FN Ostrava a Referenční laboratoř MZČR pro etody RSA
  Nejistota výsledků měření u imunoanalytických metod
 • 14:15 – 14:35 
  Šprongl L., OLM Šumperská nemocnice, a.s.
  Vyjadřování nejistoty v běžné laboratorní praxi

14:40   Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účast

Účastníci obdrží kopii přednesených sdělení formou CD-ROM.
Akce je zařazena kreditního systému ČLK, KVVOPZ, POUZP ČMS a ČAS.

PŘIHLÁŠKA

„Metrologie v klinické biochemii a laboratorní medicíně“. 
Posluchárna „Rotunda“ Dětské kliniky FN Olomouc, 12. listopad 2008

Příjmení ……………………………………………….. Jméno …………………. Tituly ……….......………..

Adresa pracoviště ………………………………………………………………………………………...…………

Kontaktní telefon / fax / e-mail ……………………………………………………………………………………..

Účastnický poplatek bude vybírán při registraci. Poplatek zahrnuje konferenční materiály a drobné občerstvení. Pro účastníky přihlášené do 28.10.2008 činí 500.- Kč, pro přihlášené od 29.10. do 11.11.2008 činí registrační poplatek 600,- Kč. Nepřihlášení zájemci zaplatí na místě 700,- Kč a nezaručujeme jim, že budou mít k dispozici CD-ROM, příp. další materiály pracovního dne. Pokud se z jedné organizace účastní semináře více účastníků, vyplňte, prosím, přihlášky jednotlivě.
Jestliže je pro vás výše uvedený způsob úhrady nevyhovující, zašlete nejpozději do 28.10.2008 na e-mail ekonom@sekk.cz  objednávku obsahující název a sídlo vaší organizace, IČ, DIČ a jména osob, za které má být vložné uhrazeno. Na základě této objednávky vám zašleme fakturu a vaši objednávku budeme považovat za závaznou přihlášku.

Případné dotazy k organizaci a programu můžete zaslat na biochemie@fnol.cz  

Přihlášku odešlete nejpozději 28. října 2008 na adresu: OKB Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 
e-mail: biochemie@fnol.cz

Kontaktní osoba:
Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
OKB, FN Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
tel.: 588 444 256
e-mail: schneidp@fnol.cz

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english